Meer nieuws

Slim Zoeken

Indien u in uw bedrijf, openbaar of privé, meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan bent u verplicht om elke drie jaar een bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Het Vlaams zorgkrediet ondergaat enkele aanpassingen en verbeteringen.

Voortaan:

  • valt het personeel van de Eigen Vermogens onder het zorgkrediet in plaats van onder de federale loopbaanonderbreking;
  • kan ook de pleegvoogd zorgkrediet opnemen;
  • zijn er uitzonderingen op de regel dat het zorgkrediet moet opgenomen worden met gehele maanden.

Zoals u reeds in in onze nieuwsbrief van 26 juni 2017 kon lezen, krijgen de federale ambtenaren vanaf 1 juli 2017 een kilometervergoeding van 0,3460 euro per kilometer voor het gebruik van hun persoonlijk motorvoertuig ten behoeve van de dienst.

Werknemers kunnen de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Een koninklijk besluit brengt enkele wijzigingen aan dit recht aan.

Vanaf 1 juni 2017:
◾heeft een werknemer recht op 51 maanden uitkeringen bij tijdskrediet met zorgmotief;
◾zijn de aanrekeningsregels dezelfde als bij het recht op afwezigheid;
◾kan een werknemer met twee deeltijdse contracten bij verschillende werkgevers 1/5de tijdskrediet opnemen mét uitkeringen.

Flexibel verlonen is duidelijk in opmars. Uit onderzoek blijkt dat in 2016 12.276 werknemers de mogelijkheid kregen om zelf mee invulling te geven aan hun loonpakket. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2015.

Sinds eind mei zetten we mee onze schouders onder verschillende tewerkstellingsprojecten van Cortil, een Franstalig werkervaringscentrum. Het centrum zorgt ervoor dat mensen uit benadeelde milieus aan de slag kunnen.

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. Dat kondigt Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding, in een persbericht aan.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX