Meer nieuws

Slim Zoeken

De juiste medewerkers vinden én houden is niet gemakkelijk. De tijd dat u uit een massa kandidaten die ene medewerker kon selecteren die perfect past binnen het organigram, is al lang voorbij.

Hoe pakken de Belgische werkgevers verloning vandaag aan? Zijn er significante verschillen tussen kmo’s en grote bedrijven? En wat denken de werknemers over hun loonpakket? Misschien willen ze wel iets anders dan wat u momenteel biedt.

Luxemburg legt strengere verplichtingen op aan buitenlandse bedrijven wanneer deze tijdelijk personeel naar daar detacheren.

De regering timmert aan een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget. Daarmee bepaalt een werknemer zelf welk type vervoer of welke combinatie van mogelijkheden hij gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. In dit artikel leest u over een beloftevol proefproject rond het mobiliteitsbudget, de praktische roadblocks én lijsten we vijf redenen op waarom innovatieve werkgevers nu al werk maken van een mobiliteitsaanpak.

De regering werkte begin dit jaar nieuwe regels uit om langdurig zieken te begeleiden naar een tijdelijke of een definitieve aangepaste of andere job. Hiertoe werden twee re-integratietrajecten uitgewerkt:
◾een traject gericht op de re-integratie in de onderneming van de zieke werknemer;

Naast tevreden personeel heeft uw bedrijf ook nood aan geëngageerde medewerkers: werknemers die bereid zijn om die ‘extra mile’ te gaan. Hun passie en gedrevenheid stralen af op hun professionele activiteiten, en stellen hen in staat om van uw organisatie een topbedrijf te maken.

Vaste prik bij de start van elk jaar: de Belgische verzuimcijfers bereiken een nieuw record. Hoewel het kortdurend ziekteverzuim (minder dan een maand) stabiel blijft – maar nog altijd hoog ligt – zit vooral langdurige ziekte in de lift.

Heel wat bedrijven maken geen afspraken met hun medewerkers over het gebruik van de bedrijfswagen. Ze stellen zich meestal wel in regel met de CO2-taks en de aangifte van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van de wagen.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX