Meer nieuws

Slim Zoeken

Maandag 24/06/2019 zijn wij op teambuilding. Gelieve uw dimona en contracten tijdig aan te vragen zodat wij alles voor U in orde kunnen maken.
 
Vanaf volgend jaar wordt de SIS-kaart geleidelijk afgeschaft. De elektronische identiteitskaart (eID) zal de functie van de sociale identiteitskaart overnemen.

eID vervangt SIS-kaart

De elektronische identiteitskaart (eID) wordt uitgereikt aan personen die op het Belgische grondgebied gedomicilieerd zijn, en dus staan ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

De sociale partners hebben afgelopen winter een akkoord bereikt over de modernisering van het arbeidsrecht. Dit akkoord is nu omgezet in een concrete wetgeving, die zich focust op drie zaken: een verhoging van de interne overurengrens, een verhoging van het overurenkrediet en de annualisering van de arbeidsduur.

Deeltijdse werknemers die overschakelen naar een hoger aantal uren of die voltijds gaan werken, hebben sinds 1 januari 2013 ook recht op aanvullende vakantie. Hetzelfde geldt voor werknemers die na een periode van gedeeltelijk ouderschapsverlof terug voltijds gaan werken.

Bij de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur worden zowel borstvoedingspauze, perioden van economische werkloosheid voor bedienden als aanvullende vakantiedagen voortaan gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.

Gelijkgestelde periodes in de vakantiewetgeving

Bij de berekening van het vakantiegeld én de vakantieduur worden bepaalde afwezigheden en schorsingen van de arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.

Tijdskrediet (algemeen stelsel en de landingsbanen) en thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) kunnen voortaan online aangevraagd worden via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Praktische werkwijze

Werkgevers en werknemers die tijdskrediet of thematisch verlof willen aanvragen, moeten zich aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).

Door gebruik te maken van mobiliteitsvergoedingen kunnen zowel werkgevers als werknemers op een voordelige manier verplaatsingskosten in rekening brengen. Ook dankzij de fiscale korting op de eerste 130 overuren kan u heel wat geld besparen.

Op 5 juli 2013 bereikte minister van Werk Monica De Coninck in samnspraak met de sociale partners een compromis over het eenheidsstatuut. Dit voorstel moet nog verder concreet worden uitgewerkt.

Vanaf 1 september 2013 is de nieuwe regeling rond de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen van toepassing op de volgende sectoren: bouw en aanverwante activiteiten, bewaking, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleesverwerking.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX