Meer nieuws

Slim Zoeken

Save the date header

Principe

Aannemers, op wie een opdrachtgever een beroep doet, moeten voor welbepaalde werkzaamheden aan de RSZ de nodige inlichtingen verschaffen vooraleer de werkzaamheden aan te vatten. Deze meldingsplicht is ook gekend als "werfmelding".

Principe

Een opdrachtgever of een aannemer, die in zee gaat met een andere aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale schulden, wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van die schulden van zijn medecontractant.

De fiscale grens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt dan toch verhoogd tot het grensbedrag dat geldt op het vlak van de sociale zekerheid.

Voor het vastleggen van de fiscale maximumgrens wordt wel rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07%, verschuldigd door de werknemer.

Werkgevers buiten de bouwsector die in 2013 hun arbeiders op jaarbasis meer dan 110 dagen tijdelijke werkloos stellen omwille van gebrek aan werk wegens economische redenen moeten vanaf 2014 ook een extra bijdrage aan de RSZ betalen.

Principe: maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen

De werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque vormt voor de werknemer of bedrijfsleider een voordeel, vrij van RSZ en belastingen, mits een aantal voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Versterking Activa-plan en RSZ-vermindering

Vanaf 1 juli 2013 komen bedrijven in aanmerking voor extra voordelen bij aanwerving van jonge (min 27-jarige)werklozen zonder diploma hoger secundair onderwijs.

Deze extra voordelen, worden verleend via een RSZ-vermindering enerzijds, en een versterkte Activa-maatregel (werkuitkering) anderzijds.

Er wordt een nieuw bonussysteem ingesteld voor bepaalde pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2014.

Nieuw bonussysteem vanaf 1 januari 2014

Situering: oude pensioenbonus
Eén van doelstellingen van het Generatiepact van 2005 was oudere werknemers aan het werk houden.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen vrijwillig deeltijdse werknemers ook een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen. Voordien was dit enkel mogelijk voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten.

Wat is een inkomensgarantie-uitkering (IGU)?

Wanneer een werkloze op deeltijdse basis opnieuw aan het werk gaat, kan hij onder bepaalde voorwaarden bovenop zijn loon een uitkering krijgen van de RVA.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX