Meer nieuws

Slim Zoeken

Save the date header

De Wet werkbaar en wendbaar werk is 15 maart in het Staatsblad gepubliceerd. De Wet Peeters bevat een heel aantal maatregelen die ons arbeidsrecht moderniseren; ze zullen ook een deel van uw medewerkers raken.

De sociale partners hebben gisteren in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao’s over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - het vroegere brugpensioen) voor de periode 2017 – 2018 ondertekend.

In het interprofessioneel akkoord hadden de sociale partners aangegeven dat ze het systeem van landingsbanen op 55 jaar wensten te behouden. In uitvoering hiervan hebben ze in de NAR op 21 maart 2017 een nieuwe kader-CAO ondertekend.

De verhoging van de patronale bijdragen op aanvullende vergoedingen in het kader van SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering geldt voor zover de erkenning door de bevoegde minister en de aankondiging van het collectief ontslag (bij herstructurering) dateert van na 31.10.2016.

Bij een bezoek van de sociale inspectie moet u een rits correcte, up-to-date en juridisch waterdichte documenten kunnen voorleggen. De kans is ook reëel dat uw personeel bevraagd wordt. Zeker zijn dat u volledig in orde bent met de sociale wetgeving? Dan is een goede voorbereiding een must.

Wanneer ambtenaren zich voor een officiële opdracht naar het buitenland begeven, ontvangen zij een forfaitaire kostenvergoeding.

De overheid hanteert hiervoor de zogenaamde landenlijst, waarbij het bedrag van de vergoeding verschillend is van land tot land, en kan variëren volgens het prijsniveau in de hoofdstad, andere belangrijke steden en de rest van het land.

De invoering van glijdende uurroosters is een van de speerpunten van de wetgeving die ons arbeidsrecht moet moderniseren. Want hoewel glijtijden al jarenlang ingeburgerd zijn in het bedrijfsleven, was er tot nog toe geen juridische grond voor.

Tweejaarlijks bepalen de sociale partners en de overheid de loonnorm of loonmarge. Die geeft aan hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer kan stijgen. Op 11 januari 2017 spraken de sociale partners af hoeveel de marge zal bedragen voor de periode 2017-2018.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX