Nieuws

Slim Zoeken

Terugbetaling van kosten

 

Graag willen we jullie wijzen op het belang van het correct toekennen van kostenvergoedingen aan medewerkers. Indien een werknemer onkosten maakt die ten laste vallen van de werkgever zal de werkgever deze terugbetalen aan de werknemers. Veel bedrijven gaan niet correct om met dergelijke toekenningen. Dit kan heel wat gevolgen hebben voor uw firma! 

De kostenvergoeding zal enkel vrijgesteld worden aan socialezekerheidsbijdragen als onderstaande drie voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn: 

 • de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking; 

 • de kosten zijn reëel; 

• de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord worden. 

 

Via onderstaande link verwijs ik U graag naar de officiële tabellen van de sociale zekerheid. Op basis hiervan kan je nagaan of gemaakte onkosten in uw firma correct worden toegepast. Indien na controle blijkt dat deze onkosten onterecht toegekend zijnkan de RSZ dit mogelijk zien als verdoken loon met eventuele boetes tot gevolg. 

Tip: maak maandelijks een lijst met al de terugbetaalde onkosten inclusief de nodige bewijzen hiervan. 

Nog steeds niet zeker of jullie dit correct toepassen? Vraag onze adviseurs om rond de tafel te zitten. 

 

 

 

 

Een nieuw jaar brengt traditioneel heel wat wetswijzigingen met zich mee. Maar een aantal wijzigingen staan nog in de steigers: ze zijn wel al goedgekeurd, maar moeten nog worden doorgevoerd. Het is koffiedik kijken wanneer deze wetten effectief in de praktijk omgezet zullen worden, maar je houdt er best alvast rekening mee. Een overzicht.

Een nieuw jaar brengt traditioneel heel wat wetswijzigingen met zich mee. Een aantal zaken zullen zeker veranderen, maar een heel aantal wijzigingen staan nog in de steigers: ze zijn wel al goedgekeurd, maar moeten nog worden doorgevoerd. Het is koffiedik kijken wanneer deze wetten effectief in de praktijk omgezet zullen worden, maar werkgevers en werknemers houden er best alvast rekening mee, volgens SD Worx. De hr-dienstverlener raadt daarom werkgevers aan zichzelf én zijn/haar medewerkers de komende weken en maanden grondig te informeren en alvast de nodige voorbereidingen voor het nieuwe jaar te treffen.

Hilde Haems, Chief HR Officer bij SD Worx, kreeg in 2018 van Femma de vraag om mee te piloteren rond de kortere werkweek. Het antwoord was toen negatief, maar nadenken over tijd en een goed evenwicht tussen werk en privéleven, wil ze des te meer.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX