Nieuws

Slim Zoeken

 

Heb je hier nog nooit van gehoord, dan is het zeker nuttig dit artikel te lezen. Ontsla je een werknemer, dan kan hij vragen om de redenen van het ontslag op papier te zetten. 

Het is zeer belangrijk hier correct mee om te springen! Wij merken vaak dat werkgevers hier zeer los mee omgaan. Echter is het niet volgen van een juiste procedure niet zonder gevaar! Het kan ertoe leiden dat u als werkgever een schadevergoeding moet betalen indien zou blijken dat het ontslag kennelijk onredelijk is. 

Een ontslag wordt als kennelijk onredelijk beschouwd als de reden voor ontslag geen verband houdt met :

 • Het gedrag van de werknemer;
 • De geschiktheid van de werknemer;
 • De noodwendigheden van de onderneming.

Houdt het ontslag geen verband met één of meerdere van deze punten OF kan u niet bewijzen dat het ontslag om deze reden(en) wordt gegeven, dan riskeert u een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag die kan gaan van 3 tot 17 weken loon.

De motivering van een ontslag geldt niet voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Ook studenten of uitzendkrachten kunnen geen aanspraak maken op deze motivering. 

De wetgeving i.v.m. kennelijk onredelijk ontslag is niet van toepassing op een werknemer die wordt ontslagen in het kader van volgende gebeurtenissen : 

 • Stopzetting van de activiteit
 • Sluiting van de onderneming
 • Collectief ontslag
 • Ontslag om dringende reden

Concreet kan een werknemer de ontslagmotivering tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst aangetekend opvragen. Is er sprake van een opzegtermijn, dan kan dit tot 6 maanden na het ontslag.

Eén tip om te vermijden dat u wordt verweten een kennelijk onredelijk ontslag te hebben doorgevoerd: Bouw een dossier op! Hoe?  

 • Probeer zoveel als mogelijk een schriftelijk spoor na te laten ingeval van problemen met werknemers. Heb je een gesprek met een werknemer, bevestig het achteraf dan bijvoorbeeld even per e-mail.
 • Een aangetekend schrijven is niet altijd nodig, maar als er zich reeds 3 gelijkaardige incidenten voordeden waarbij driemaal een e-mail werd verstuurd, is een aangetekende ingebrekestelling wel de logische volgende stap.
 • Bouw een dossier op waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gelaten zich te verbeteren.
 • Terugkerende evaluatiegesprekken waarvan een schriftelijk verslag wordt opgemaakt zijn een handig instrument. Zo ook het organiseren van functioneringsgesprekken als er iets niet goed loopt.
 • Bespreek incidenten steeds met uw dossierbeheerder of onze juriste. Raadpleeg ons ook even vooraleer tot ontslag wordt overgegaan. We bekijken dan samen met u de concrete situatie en trachten het risico op een ‘kennelijk onredelijk ontslag’ in te schatten.
 • Laat je niet leiden door emoties en ga niet overhaast te werk.

Je staat er zeker niet alleen voor wij zullen jullie steeds begeleiden in het opzetten van een werkwijze en in het doorvoeren van een ontslag.

 

Bregt Vanzonhoven

Commercieel Directeur

De kmo-jobindex van SD Worx kent in het derde kwartaal van 2018 een lichte terugval, na twee opeenvolgende kwartaalstijgingen (+0,2% en +0,9%) en de recordstijging van het eerste kwartaal. Met 115,8 punten is de index van de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers nu 0,3% lager dan het vorige kwartaal. De daling is te wijten aan het gebrek aan jobcreatie in Vlaanderen in de zomermaanden juli en augustus. De tewerkstelling in Brussel bleef stabiel en Wallonië kende een lichte vooruitgang. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.

Alternatieve uren of locaties vergen tijdig overleg met medewerkers. Na de onheilspellende berichten over een dreigend energietekort, bereiden Belgische organisaties zich beter nu al voor op een mogelijke stroomafkoppeling. SD Worx raadt organisaties aan om tijdig het gesprek aan te gaan met werknemers en werknemersvertegenwoordigers, om – in geval van nood – voldoende voorbereid te zijn om over te schakelen op o.a. alternatieve werkroosters en thuiswerk.

Dit jaar blaast de kmo-divisie van SD Worx 15 kaarsjes uit. Helemaal in de sfeer van het devies ‘altijd dichtbij’ vonden op vrijdagavond 12 oktober de ‘Intimate Concerts’ plaats. In totaal ontvingen 81 SD Worx-medewerkers klanten en collega’s in hun huiskamer om er samen te genieten van een unieke avond. Belgische artiesten, groot en klein, zorgden voor de muzikale omkadering.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX