Nieuws

Bekijk hier onze bedrijfsvideo


Bekijk de Video
 
Het Vlaams zorgkrediet ondergaat enkele aanpassingen en verbeteringen.

Voortaan:

  • valt het personeel van de Eigen Vermogens onder het zorgkrediet in plaats van onder de federale loopbaanonderbreking;
  • kan ook de pleegvoogd zorgkrediet opnemen;
  • zijn er uitzonderingen op de regel dat het zorgkrediet moet opgenomen worden met gehele maanden.

Daarnaast behoudt het personeel van de RvA dat op 1 januari 2017 is overgeheveld naar de VDAB in het kader van de zesde staatshervorming zijn lopende loopbaanonderbreking.

Ter herinnering:

Sinds 2 september 2016 geldt er voor het Vlaams overheidspersoneel een eigen systeem van loopbaanonderbreking. Met name het zorgkrediet.

Met dit zorgkrediet krijgt het Vlaams overheidspersoneel onderbrekingsuitkeringen voor het volledig of gedeeltelijk onderbreken van de loopbaan om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie in het staatsblad.

Opgelet!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gevolgen voor de werkgever

Deze wijziging betreft enkel het recht op uitkeringen bij dit zorgkrediet.

Opdat de personeelsleden zouden kunnen genieten van dit zorgkrediet, moeten zij ook een recht op afwezigheid voor zorgkrediet hebben. Immers, men kan niet genieten van uitkeringen indien men geen recht heeft op afwezigheid.

De Eigen Vermogens moeten dus actie ondernemen om dit recht op afwezigheid voor hun personeelsleden te voorzien.

De andere Vlaamse overheden moeten mogelijks hun rechtspositieregeling in overeenstemming brengen met deze wijzigingen. Dit zal het geval zijn indien zij de gewijzigde bepalingen uit het uitkeringsbesluit in hun eigen rechtspositieregeling hebben overgenomen.

Kenniscentrum SD Worx - Ann Tourné