Nieuws

Slim Zoeken

Maandag 24/06/2019 zijn wij op teambuilding. Gelieve uw dimona en contracten tijdig aan te vragen zodat wij alles voor U in orde kunnen maken.
 
Ontslagmotivering-lwb

 

Heb je hier nog nooit van gehoord, dan is het zeker nuttig dit artikel te lezen. Ontsla je een werknemer, dan kan hij vragen om de redenen van het ontslag op papier te zetten. 

Het is zeer belangrijk hier correct mee om te springen! Wij merken vaak dat werkgevers hier zeer los mee omgaan. Echter is het niet volgen van een juiste procedure niet zonder gevaar! Het kan ertoe leiden dat u als werkgever een schadevergoeding moet betalen indien zou blijken dat het ontslag kennelijk onredelijk is. 

Een ontslag wordt als kennelijk onredelijk beschouwd als de reden voor ontslag geen verband houdt met :

 • Het gedrag van de werknemer;
 • De geschiktheid van de werknemer;
 • De noodwendigheden van de onderneming.

Houdt het ontslag geen verband met één of meerdere van deze punten OF kan u niet bewijzen dat het ontslag om deze reden(en) wordt gegeven, dan riskeert u een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag die kan gaan van 3 tot 17 weken loon.

De motivering van een ontslag geldt niet voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Ook studenten of uitzendkrachten kunnen geen aanspraak maken op deze motivering. 

De wetgeving i.v.m. kennelijk onredelijk ontslag is niet van toepassing op een werknemer die wordt ontslagen in het kader van volgende gebeurtenissen : 

 • Stopzetting van de activiteit
 • Sluiting van de onderneming
 • Collectief ontslag
 • Ontslag om dringende reden

Concreet kan een werknemer de ontslagmotivering tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst aangetekend opvragen. Is er sprake van een opzegtermijn, dan kan dit tot 6 maanden na het ontslag.

Eén tip om te vermijden dat u wordt verweten een kennelijk onredelijk ontslag te hebben doorgevoerd: Bouw een dossier op! Hoe?  

 • Probeer zoveel als mogelijk een schriftelijk spoor na te laten ingeval van problemen met werknemers. Heb je een gesprek met een werknemer, bevestig het achteraf dan bijvoorbeeld even per e-mail.
 • Een aangetekend schrijven is niet altijd nodig, maar als er zich reeds 3 gelijkaardige incidenten voordeden waarbij driemaal een e-mail werd verstuurd, is een aangetekende ingebrekestelling wel de logische volgende stap.
 • Bouw een dossier op waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gelaten zich te verbeteren.
 • Terugkerende evaluatiegesprekken waarvan een schriftelijk verslag wordt opgemaakt zijn een handig instrument. Zo ook het organiseren van functioneringsgesprekken als er iets niet goed loopt.
 • Bespreek incidenten steeds met uw dossierbeheerder of onze juriste. Raadpleeg ons ook even vooraleer tot ontslag wordt overgegaan. We bekijken dan samen met u de concrete situatie en trachten het risico op een ‘kennelijk onredelijk ontslag’ in te schatten.
 • Laat je niet leiden door emoties en ga niet overhaast te werk.

Je staat er zeker niet alleen voor wij zullen jullie steeds begeleiden in het opzetten van een werkwijze en in het doorvoeren van een ontslag.

 

Bregt Vanzonhoven

Commercieel Directeur

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX