Nieuws

Slim Zoeken

Vanaf het aanslagjaar 2014 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de aanslag ‘geheim commissieloon’. Deze aanpassingen focussen zich op de aftrekbaarheid van de beroepskosten in hoofde van de werkgever en de uitzonderingen op de bijzondere aanslag.

De belastingkredieten ‘fiscale werkbonus’ en ‘laag activiteitsinkomen’ worden verhoogd vanaf het aanslagjaar 2014. Op die manier wil de regering de werkloosheid terugdringen en de netto koopkracht van werknemers met een laag loon verhogen.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen bedrijven extra loonpremies krijgen als zij jonge werklozen zonder een diploma hoger secundair onderwijs aanwerven. Deze werknemers moeten wel jonger zijn dan 27 jaar en aan enkele voorwaarden voldoen.

De sociale partners en de overheid zijn er op de valreep toch in geslaagd een akkoord te bereiken over het eenheidsstatuut. Op 8 juli liep immers de deadline af die het Grondwettelijk Hof had opgelegd.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX