Nieuws

Slim Zoeken

uitnodiging

Als je een medewerker laat gaan, heeft dat een grote financiële impact op je organisatie. Naast de ontslagvergoeding komen er – vaak vergeten – extra kosten bij kijken, bijvoorbeeld voor de rekrutering en opleiding van een nieuwe medewerker. Hoeveel je exact moet neertellen, hangt af per medewerker. Een overzicht.

hoeveel kost een ontslag werkgever opzegtermijn opzegvergoeding

Eerst dit: er bestaan verschillende soorten van ontslag. Denk aan collectief ontslag of om dringende redenen. Voor elke categorie gelden andere spelregels, ook voor de uitbetaling van eventuele verbrekingsvergoedingen. In dit artikel krijg je zicht op de kosten wanneer je een medewerker ontslaat omdat hij of zij ondermaats presteert.

En dat is een dure zaak in België. Een vergelijkende studie uit 2017 in 45 landen toont aan dat het enkel in Italië nog duurder is om iemand te laten gaan. Wat maakt dat we op die tweede plaats verzeild raakten? Een overzicht van de elementen die de kosten zo hoog doen oplopen:

1. Het gros: de opzegvergoeding

Hoeveel je betaalt, hangt in grote mate af van de opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2014 startten, gelden voor zowel arbeiders als bedienden dezelfde vastgelegde opzegtermijnen. Als je medewerker al in dienst was vóór 31 december 2013, is de berekening van de opzegtermijn complexer. Via deze tool bereken je eenvoudig de opzegtermijn.

Ken je de opzegtermijn? Dan vermenigvuldig je dat cijfer met de totale verloning – dus ook de waarde van extralegale voordelen mag je niet uit het oog verliezen. Die som vormt de verbrekingsvergoeding. Bij je sociaal secretariaat kun je een gedetailleerd overzicht opvragen.

2. Daarbovenop: vakantiegeld voor dit én volgend jaar

Je betaalt de vertrekkende medewerker ook vakantiegeld uit. Je stort hem loon voor de vakantiedagen die nog op de teller staan voor het lopende jaar én de dagen die hij al opbouwde voor het volgende jaar.

Een rekenvoorbeeld

voorbeeld kosten ontslag berekening

Verder: outplacement en/of wervingskosten

Het kan dat je medewerker recht heeft op outplacement. Ook dan moet je als werkgever tussenkomen in de kosten. In bepaalde gevallen mag je ter compensatie wel 4 weken loon van de opzegvergoeding aftrekken.

Bovendien moet je nog op zoek naar een vervanger. De gemiddelde doorlooptijd van een aanwerving bedraagt zo’n 40 dagen. En met de schaarste op de arbeidsmarkt, kan dat aantal zelfs nog hoger liggen, afhankelijk van de in te vullen vacature. Tijdens deze periode moeten de collega’s doorgaans het werk opvangen – wat vaak neerkomt op overuren kloppen – of moet je tijdelijke werkkrachten inschakelen. Bovendien heeft een nieuwe medewerker tijd nodig om zich in te werken. Afhankelijk van het functieniveau, zit de kersverse collega pas na drie tot zes maanden op kruissnelheid.

Al deze kosten zijn goed voor 25 tot 30 procent van de totale rekening.

Naar nog hogere kosten?

Even leek het alsof het je duurder zou komen te staan om een medewerker met minstens 30 weken opzegtermijn te ontslaan. Sectoren moesten namelijk tegen 1 januari 2019 ‘tewerkstellingsmaatregelen' invoeren: initiatieven die een medewerker sneller aan een nieuwe job helpen. Geen enkele sector maakte zulke afspraken, waardoor de RSZ strikt genomen boetes mag uitdelen. Voorlopig verandert er echter niks. De RSZ is van mening dat de extra werkgevers- en werknemersbijdrage niet verschuldigd is zolang de sectorale cao uitblijft.

De ecocheques bestaan dit jaar exact 10 jaar en worden op advies van de Nationale Arbeidsraad binnenkort misschien volledig elektronisch – wat het risico verkleint om ze te verliezen. Ecocheques zijn een populair extralegaal verloningselement. In ons land genieten meer dan 1,6 miljoen werknemers ervan, dankzij een overeenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Payroll en HR-dienstverlener SD Worx raadt aan de geldigheidsduur in de gaten te houden en geeft 14 cadeau-tips voor Valentijn.

Ecocheques bestaan 10 jaar: meer dan 1,6 miljoen werknemers krijgen ze

Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door de cao nr. 98, die op 20 februari 2009 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze kader-cao werd reeds verschillende keren gewijzigd om de lijst  van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen aangekocht worden, up to date te houden.

Meer dan 1,6 miljoen werknemers (in FTE), verspreid over iets meer dan 82.000 ondernemingen,  genoten in 2017 van ecocheques. Samen goed voor een totale waarde van 243 miljoen EUR. Dit leren we uit cijfers afkomstig van de Voucher Issuers Association (VIA), de vzw die de uitgiftemaatschappijen van ecocheques groepeert. Dit brengt het gemiddelde bedrag per persoon op ongeveer 150 EUR (in 2017), te besteden aan ecologische producten, in meer dan 10.000 verkoopspunten.

Minimum 35 EUR,  max 250 EUR per jaar

Ecocheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, als er gelijktijdig aan verschillende voorwaarden voldaan is. Eén van deze voorwaarden houdt in dat de waarde van de toegekende ecocheques per jaar en per werknemer maximum 250 EUR mag bedragen.

In 35 van de 60 paritaire (sub)comités waarin een sectorale regeling rond de toekenning van ecocheques werd uitgewerkt, wordt het wettelijk voorziene maximumbedrag toegekend aan voltijds werknemers met een volledige tewerkstelling. In de overige 25 comités worden lagere bedragen toegekend, gaande van 35 EUR over 100/125 EUR tot 210 EUR.

Ook de ecocheques gaan (helemaal) digitaal

Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques ook in elektronische vorm toegekend worden. Papieren ecocheques blijven nog steeds mogelijk. Van een definitieve overgang van papier naar elektronisch is voorlopig geen sprake.

Nochtans pleit de Nationale Arbeidsraad (NAR)  voor een veralgemening van het elektronisch circuit, omdat dit alleen maar voordelen met zich mee zou brengen voor handelaars, werkgevers en werknemers. Met de planning die de NAR vooropstelde, zou het doek definitief over de papieren ecocheques vallen vanaf 1 januari 2021.

Om die timing te halen, was echter een koninklijk besluit (KB) nodig tegen eind 2018. De geleidelijke overgang van papier naar elektronisch vereist immers een regelgevend kader. Dat KB is er niet gekomen. Voorlopig blijven papieren en elektronische ecocheques dus nog naast elkaar bestaan.

Veerle Michiels, juridisch expert bij SD Worx: “Het lijkt logisch dat ook de ecocheque mee gaat met zijn tijd en  binnenkort enkel uitsluitend elektronisch ter beschikking wordt gesteld. Net zoals  de maaltijdcheques die sinds 1 oktober 2015 volledig elektronisch zijn. Papieren ecocheques werden nogal eens verloren gelegd in één of andere schuif. Via een pasje kan je ze minder snel verliezen. Vergeet ze zeker niet te besteden. Ecocheques zijn 24 maanden geldig (te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling aan de werknemer). Hou dus zeker de geldigheidsduur goed in de gaten.”

14 cadeau-ideetjes voor Valentijn

Neen, geen romantische snijbloemen maar wel bomen, struiken of een nieuw gazon. Of dacht je dat je met jouw ecocheques enkel een nieuwe wasmachine of stofzuiger kan kopen? Niet meteen waar je partner van droomt? Kijk eens naar de volgende (geheel vrijblijvende) suggesties.

Voor hem of voor haar (of voor je partner en jezelf):

 • Een verblijf (hotel, …) in België met ‘Green Key’ label
 • Apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie zoals radio’s, uurwerken, toetsenborden, Bluetoothspeakers,…
 • (Mechanisch) uurwerk
 • Ledverlichting
 • Televisietoestel A+-label
 • PC, tablet met een eco-label
 • Kleding met eco-label
 • Nieuw matras met ecolabel
 • Alle bio-ingrediënten voor een etentje bij kaarslicht
 • Schoonheids- of verzorgingsproducten in een bio-garantiewinkel
 • Duurzame houten meubelen (met fsc en pefc-label)
 • Fiets en toebehoren, zoals drinkbus
 • Niet-gemotoriseerd tuinmateriaal zoals kruiwagens, tuinslangen, gieters, maar ook: grasmaaiers en elektrische robotmaaiers, elektrische grastrimmers en heggenscharen
 • Een boom of struik, als symbool van jullie liefde voor elkaar

Meer ideeën op www.myecocheques.be.

Loonkosten optimaliseren, ook in 2019 staat het ongetwijfeld hoog op de agenda in heel wat bedrijven. Werkuitkeringen en de doelgroepenvermindering zijn twee maatregelen die je daarbij helpen. Voor beide wijzigde er een en ander bij de start van het nieuwe jaar. Tijd voor een overzicht.

Een derde (32%) van de bedrijven binnen het VK en Europa denkt dat ze niet of over onvoldoende vaardigheden binnen het hr- en payrolldepartement beschikken om zich aan te passen aan de veranderingen door de Brexit in de komende maanden. Dat blijkt uit een onderzoek door payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx, bij 1.000 hr-, payroll- en juridische professionals. Volgens 63% van de respondenten zal de Brexit moeilijkheden opleveren en volgens 18% zelfs in erg hoge mate.

 • 26% van de Europese organisaties weet niet hoeveel werknemers ze in het VK hebben
 • 63% denkt dat een voorbereiding op de Brexit moeilijk zal zijn
 • 60% ontbreekt het aan fiscale en juridische vaardigheden en zal externe adviseurs inschakelen
 • Meer dan een derde van de respondenten is niet zeker hoe hun werknemerscontracten moeten worden gewijzigd na de Brexit (35%)

Om dat tekort aan vaardigheden aan te pakken, zal bijna twee derde (64%) van de organisaties extern talent inhuren of intern trainen. De overige 36% heeft geen plannen om een oplossing te vinden op dit gebied, of weet niet hoe ze het gebrek aan vaardigheden zal oplossen.

Er zijn duidelijke redenen waarom bedrijven denken dat het proces niet vlot zal verlopen. Uit het rapport blijkt duidelijk dat sommige organisaties zich niet bewust zijn van de impact die de Brexit zal hebben op hun medewerkers. Zo weet bijvoorbeeld 28% van de respondenten niet hoeveel van hun werknemers in de EU werken. 26% van de Europese organisaties weet niet hoeveel werknemers ze in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Ook de tewerkstelling zal invloed ondervinden: bijna zeven van de tien respondenten (69%) zeggen dat hun Britse/Europese aanwervingsplannen door de Brexit zullen worden beïnvloed. Meer dan een derde van de respondenten is niet zeker hoe hun werknemerscontracten moeten worden gewijzigd na de Brexit (35%) en een derde (32%) zal meer personeel in Europa aannemen.

Problemen om de juiste vaardigheden te vinden

Wat de voorbereiding op de Brexit betreft, bleek uit het onderzoek dat de grootste uitdagingen voor de respondenten het begrijpen van de veranderende wetgeving is (44%), het verhuizen van personeel en/of hoofdkantoor (35%) en het vinden van interne vaardigheden om de veranderingen veroorzaakt door de Brexit te beheren (29%). Bovendien denkt 39% van de respondenten dat de Brexit een negatieve impact zal hebben op hun hr- en payrollafdeling.

Brexit

Het onderzoek toont aan dat 60% van de bedrijven momenteel niet over de fiscale en juridische vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de door Brexit veroorzaakte bedrijfsveranderingen, en bijgevolg voor begeleiding een beroep op derden zullen doen.

Sven Reynders, Regio Manager Tax & International Employment van SD Worx België, merkt op: "Deze survey heeft de enorme onzekerheid bij bedrijven in zowel het VK als Europa bevestigd. Velen zijn zich niet bewust van de impact die de Brexit zal hebben op hun hr- en payrollafdelingen, en hun bedrijf als geheel. Van de verhuizing van kantoren en mensen naar de uitbesteding van diensten ... bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe wetten en regels die de komende maanden worden vastgelegd."

Doe de Brexit stresstest

Is uw bedrijf klaar om de problemen aan te pakken die de Brexit op het vlak van payroll, wetgeving en fiscaliteit zal veroorzaken? Ontdek het door hier deel te nemen aan de Brexit Stress Test van SD Worx. U kunt hier ook het volledige surveyrapport en de infografiek downloaden.

Over het onderzoek

In opdracht van SD Worx werd een onafhankelijk online onderzoek uitgevoerd bij 1.000 hr- en payrollprofessionals in zeven Europese landen, allen met beslissingsbevoegdheid op het vlak van payroll. Het onderzoek werd uitgevoerd in het België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, en het VK tussen november 2018 en december 2018. De gegevens werden niet gewogen, zodat de resultaten per land worden gerapporteerd.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX