Nieuws

Slim Zoeken

Versterking Activa-plan en RSZ-vermindering

Vanaf 1 juli 2013 komen bedrijven in aanmerking voor extra voordelen bij aanwerving van jonge (min 27-jarige)werklozen zonder diploma hoger secundair onderwijs.

Deze extra voordelen, worden verleend via een RSZ-vermindering enerzijds, en een versterkte Activa-maatregel (werkuitkering) anderzijds.

Er wordt een nieuw bonussysteem ingesteld voor bepaalde pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2014.

Nieuw bonussysteem vanaf 1 januari 2014

Situering: oude pensioenbonus
Eén van doelstellingen van het Generatiepact van 2005 was oudere werknemers aan het werk houden.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen vrijwillig deeltijdse werknemers ook een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen. Voordien was dit enkel mogelijk voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten.

Wat is een inkomensgarantie-uitkering (IGU)?

Wanneer een werkloze op deeltijdse basis opnieuw aan het werk gaat, kan hij onder bepaalde voorwaarden bovenop zijn loon een uitkering krijgen van de RVA.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen werknemers loopbaancheques aanvragen bij de VDAB, waarmee ze loopbaanbegeleiding op maat kunnen kopen. In dit artikel geeft SD Worx een overzicht van alle aspecten rond deze cheque: de functie en het doel, de inhoud van de loopbaanbegeleiding en de erkende loopbaancentra.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX