Nieuws

Slim Zoeken

De vrijstelling bedrijfsvoorheffing op de lonen van wetenschappelijke medewerkers wordt vanaf 1 juli 2013 verhoogd van 75% naar 80%. Keerzijde van de medaille is wel dat de regering een administratieve controleprocedure zal invoeren.

De structurele lastenvermindering wordt versterkt voor werkgevers uit de profitsector. Dit gebeurt in twee fasen: een eerste verhoging wordt doorgevoerd vanaf 1 april 2013 en een tweede vindt plaats vanaf 1 januari 2014.

Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie. Dit heeft enkele gevolgen voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers in België en de socialezekerheidswetgeving.

Tewerkstelling Kroaten

Omdat Kroatië lid geworden is van de Europese Unie, hebben Kroatische onderdanen in principe geen arbeidskaart meer nodig om als loontrekkende in België te werken.

Vanaf het aanslagjaar 2014 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de aanslag ‘geheim commissieloon’. Deze aanpassingen focussen zich op de aftrekbaarheid van de beroepskosten in hoofde van de werkgever en de uitzonderingen op de bijzondere aanslag.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX