Persberichten

Slim Zoeken

Maandag 24/06/2019 zijn wij op teambuilding. Gelieve uw dimona en contracten tijdig aan te vragen zodat wij alles voor U in orde kunnen maken.
 

De kmo-jobindex van SD Worx kent in het derde kwartaal van 2018 een lichte terugval, na twee opeenvolgende kwartaalstijgingen (+0,2% en +0,9%) en de recordstijging van het eerste kwartaal. Met 115,8 punten is de index van de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers nu 0,3% lager dan het vorige kwartaal. De daling is te wijten aan het gebrek aan jobcreatie in Vlaanderen in de zomermaanden juli en augustus. De tewerkstelling in Brussel bleef stabiel en Wallonië kende een lichte vooruitgang. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.

In september wel opnieuw meer jobs gecreëerd, volgens kmo jobindex van SD Worx

• Onze warme zomermaanden juli en augustus bleken nefast voor de Vlaamse tewerkstelling in kmo’s tot 100 werknemers. De jobcreatie hernam zich wel in september in Vlaanderen en in Brussel;
• De tewerkstelling is in het derde kwartaal stabiel tot positief bij kmo’s in Brussel en Wallonië, met resp. 0,1 % en 0,3%;
• Brusselse kmo’s blijven koplopers in jobcreatie met een jaargroei van 2,8%, gevolgd door Wallonië (0,6%). Voor Vlaanderen is het uitkijken naar het vierde kwartaal gezien de -voorlopig- terugvallende jaarevolutie (-0,2%);
• De kmo-jobindex klokte na Q3 af op 115,8 indexpunten, wat betekent dat er sinds 1 januari 2005 15,8% meer medewerkers tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s.

Jobgroei bij kmo’s in Brussel en Wallonië

De jobgroei in Q3 van 2018 verschilt in de drie Belgische regio’s: net als vorige kwartalen stijgen zowel Brussel als Wallonië, dit keer met resp. 0,1% en 0,3%. Vlaanderen kende het afgelopen kwartaal daarentegen een daling van 0,7%.

Juli en augustus wegen dit jaar negatief op jobcreatie

De maanden juli en augustus hebben dit jaar een negatieve impact gehad op de jobcreatie. In Vlaanderen was deze invloed groter dan in Wallonië en Brussel.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx verduidelijkt: “Een terugval in juli en augustus is niet ongewoon. Dit vakantie of ‘zomer’ effect speelde dit jaar wel dubbel zo lang in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. De tewerkstellingsgroei van september stemt ons alvast positief. Als de stijging van september zich verder doorzet in het vierde kwartaal hopen we dat we in het jaar 2018 toch een positieve jaarevolutie kunnen optekenen bij onze kmo’s in alle regio’s. We weten uit onze bevraging met betrekking tot de aanwervingsintenties dat kmo’s deze zomer wel wilden aanwerven, maar we zien nu dat dit niet meteen heeft geresulteerd in een invulling van de vacatures. De ‘war for talent’ stelt kmo’s voor een dubbele uitdaging: sneller gekwalificeerd personeel vinden én de werkkrachten dan ook behouden met een aantrekkelijke verloning. Tussen droom en daad ligt nog een wereld van verschil.”

Brussel blijft koploper in de jaarevolutie

De jaarevolutie of de evolutie over de laatste vier kwartalen bedraagt 2,8% groei voor Brussel, 0,6% groei voor Wallonië, en -0,2% voor Vlaanderen. De tewerkstelling in Wallonië kwam dit jaar traag op gang maar tekende de voorbije twaalf maanden toch 0,6% groei op. Net zoals Vlaanderen (+1,2%) kende ook Brussel in het eerste kwartaal een sterke jobgroei van 1,5%, terwijl het Waals Gewest gelijk bleef (+0,0%).
In Vlaanderen spant Antwerpen de kroon: +0,3%. Gemiddeld geeft dit voor België een positieve jaarevolutie van 0,5%.

Lichte terugval in totale Belgische evolutie

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s (bedrijven met minder dan 100 medewerkers). Op dit ogenblik meet de kmo-jobindex 115,8; wat betekent dat er sinds 1 januari 2005 15,8% meer medewerkers tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s. In vergelijking met het vorig kwartaal stellen we wel vast dat de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers een lichte terugval kende (-0,3%).

“Opvallend is dat de jobaangroei ten opzichte van het tweede kwartaal zich niet alleen situeert bij de 55-plussers maar ook bij de -25 jarigen (de jobgroei bij de -25 jarigen is een kwart sterker in vergelijking met de 55-plussers), en meer uitgesproken is bij arbeiders in Brussel en bij de bedienden in Vlaanderen. Voltijdse aangroei domineert maar in Wallonië zien we vooral groei in deeltijdse jobs. In Wallonië is er een positief effect bij kmo’s van minder dan 20 werknemers en de iets grotere kmo’s (tot 50 werknemers). In Brussel vooral bij kmo’s van minder dan 20 werknemers”, verklaart Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Ten opzichte van vorig kwartaal neemt de tewerkstelling af in de primaire en secundaire sector in Vlaanderen en Wallonië, terwijl de diensten in commerciële en niet-commerciële sectoren nog toenemen. Voor Wallonië gaat dat bv. om diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging, architecten en ingenieurs, alsook het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, financiële diensten maar evenzeer om eet- en drinkgelegenheden. In Vlaanderen zien we een vooruitgang in sectoren als Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s of computerconsultancy, maar ook bij de Informatiediensten, bedrijfsbeheer, juridisch en boekhoudkundig advies en administratieve en ondersteunende activiteiten voor kantoren.

In Brussel zien we de tewerkstelling in de industrie (vooral bouw) wel toenemen en groeide de quartaire sector (diensten in niet-commerciële sectoren) niet. Ook in Brussel zijn er t.o.v. vorig kwartaal meer aanwervingen in sectoren als het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, telecom, financiële diensten, diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging, architecten en ingenieurs. Ook het verschaffen van accommodatie doet het beter qua tewerkstelling. Daarbij komen nog administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en terbeschikkingstelling van personeel.

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2006 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van meer dan 20.000 ondernemingen, die samen meer dan 200.000 personen tewerkstellen.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX