Persberichten

Slim Zoeken

De talentoorlog slaat toe bij de overheid. Organisaties op alle niveaus ondervinden steeds vaker moeilijkheden om geschikt personeel te vinden en te houden.
  • Meer dan 9 op 10 overheidsorganisaties ondervinden moeilijkheden om nieuwe medewerkers aan te trekken
  • Beloningspakket (cash + benefits) niet marktconform in vergelijking met privésector
  • Overheden vinden eigen statuut rigide qua beloning

Niet minder dan 91% van de HR-afdelingen had het laatste jaar problemen om nieuwe personeelsleden aan te trekken.

Ongeveer driekwart van de overheidsorganisaties (77%) duidt het beloningspakket (cash plus benefits) aan als voornaamste oorzaak.
HR-verantwoordelijken vinden het totale beloningspakket van hun diensten niet marktconform tegenover de privé-sector. Het ambtenarenstatuut wordt bovendien als rigide beschouwd en is mogelijk een belangrijke handicap bij het aantrekken van personeel voor (knelpunt)functies. Qua flexibiliteit inzake verloning scoort het statuut 3,87 op 10.

Overheid ontsnapt niet aan talentoorlog

Privé-bedrijven hebben steeds vaker vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Bij grote kmo’s krijgt75% van de bedrijven met 50-99 werknemers knelpunt-vacatures niet ingevuld (Onderzoek SD Worx, juli 2011). Nu blijken ook overheidsorganisaties de krapte op de arbeidsmarkt aan den lijve te ondervinden.

Eind april, begin mei 2011 ondervroeg SD Worx 121 HR-verantwoordelijken en -medewerkers uit alle bestuurslagen van de (semi-)publieke sector: lokale en provinciale besturen, intercommunales, politiediensten, federale overheid, Vlaamse overheid, onderwijsinstellingen, openbare vervoersmaatschappijen, vakorganisaties, sectorverenigingen, musea, etc. Bij de respondenten werd gepeild naar het beloningsbeleid in hun organisatie. Centraal stonden interne en externe rechtmatigheid en de beloningsmogelijkheden binnen het statuut.

18-08-2011 visual1 NL

Ronduit verrassend was dat 91% van de respondenten aangaf dat hun organisatie het laatste jaar voor één of meer functies problemen had bij het aantrekken van nieuwe mede­werkers.

18-08-2011 visual2 NL

Voor 77% van deelnemers was het beloningspakket de grootste schuldige. Dat beloningspakket blijkt in de ogen van de respondenten wel concurrentieel tegenover andere overheids­werkgevers, maar niet tegenover privé-bedrijven. 43% van de bevraagden vond het beloningspakket niet marktconform.

Bijna 6 op de 10 overheidsorganisaties (55%) had het voorbij jaar ook moeilijkheden om medewerkers aan boord te houden. Voor 63% van de respondenten speelde ook hier het beloningspakket een doorslaggevende rol. Andere factoren die het retentieprobleem kunnen verklaren zijn jobinhoud, ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden, leiderschapsstijl en cultuur. Bij een aantrekkende arbeidsmarkt vallen werkzekerheid en stabiliteit als ultieme voordelen van de overheid weg.

Ook overheidsorganisaties kampen dus met een krappere arbeidsmarkt door de combinatie van de economische heropleving en een pensioneringsgraad die sterker stijgt dan in de privé-sector.

Weinig of geen aanvullende voordelen

Bijkomend nadeel tegenover de privé-sector blijkt ook de rigiditeit van het statuut te zijn. HR-verantwoordelijken in de publieke sector geven zelf een schamele score van 3,87 op 10 voor de flexibiliteit van hun statuut qua beloningsmogelijkheden. Het is een feit dat er in de publieke sector minder beloningsmogelijkheden zijn, zoals aanvullende voordelen (alle voordelen die geen vast of variabel loon zijn), in tegenstelling tot de privé-sector waar bedrijven gemiddeld 31 aanvullende voordelen in hun korf hebben.

Er is echter een verschil tussen wat nu in het statuut is voorzien en wat in theorie mogelijk is,“ zegt Hans Keppens, HR consultant Publieke Sector bij SD Worx. “Hoewel het klopt dat de beloningsmogelijkheden niet even uitgebreid zijn als in de privé-sector, bestaat er soms ook weerstand vanuit de sector zelf om bepaalde beloningsvormen toe te passen. Neem nu prestatiebeloning: functionerings- en managementtoelagen bestaan, maar worden niet altijd gebruikt, mogelijk omwille van het subjectieve karakter ervan.”

Troeven: geen bedrijfswagens, wel verlofstelsels, opleidings­mogelijk­heden, projecten…

HR-verantwoordelijken bij de overheid blijken wel een duidelijk zicht te hebben op de mogelijkheden die hun organisatie heeft om medewerkers te belonen, zowel wat vast salaris, toelagen, vergoedingen als aanvullende voordelen betreft. Meer dan driekwart van de respondenten (82%) weet welke mogelijkheden er binnen het ambtenarenstatuut bestaan om medewerkers te belonen.

In de strijd om kostbaar talent is het van vitaal belang dat je een aantrekkelijke werkgever bent,” zegt Hans Keppens. “Het is dan ook essentieel dat een werkgever zijn zwaktes én sterktes goed kent en bewust gebruikt, ook als die werkgever de overheid is. Als aanvullende voordelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfswagen, niet de benefits zijn die je als organisatie kan of wil aanbieden, dan zijn het misschien wel interessante projecten die de juiste profielen over de streep kunnen trekken. Zo kunnen overheden in hogere mate bijvoorbeeld niet-financiële troeven, zoals uitgebreide verlofstelsels, opleidingsmogelijkheden of een flexibele werkomgeving, uitspelen om talent aan te trekken.”

Over SD Worx

SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX