Het gaat uitstekend met de structurele tewerkstelling in de kmo’s. De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx steeg vorig kwartaal boven de 110 uit, en klimt eind juni zelfs tot 110,8.
Dat is te danken aan de stijging van de structurele tewerkstelling in Wallonië met 0,4%. In Vlaanderen en Brussel bleef die het tweede kwartaal status quo.
  • De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx piekt op 110,8
  • 50 tot 60% van de vacatures raakt moeilijk ingevuld
  • 96% van de kmo’s die aanwerven zoekt hoger opgeleide schoolverlaters, maar ook medewerkers met beperkte ervaring zijn welkom
  • Slechtere vooruitzichten voor Brussel

Het voorbije jaar steeg de ‘kmo-jobindex’ met 2 procentpunt, wat betekent dat op elke 100 (voltijds equivalente) kmo-banen er 2 nieuwe jobs bijkwamen.

Één op drie kmo’s denkt eraan om tussen juli en september 2011 personeel aan te werven. Van die groep gaat 96% op zoek naar schoolverlaters of werknemers met maximaal 5 jaar ervaring. De nieuwe lichting hoger opgeleide schoolverlaters hoeft zich dus weinig zorgen te maken om een job te vinden. Opmerkelijk is ook dat 50 tot 60% van de vacatures in kmo’s niet tijdig ingevuld raakt. Dat blijkt uit een enquête van SD Worx bij 779 kmo’s in heel België. Het onderzoek peilde naar de evolutie van de tewerkstellingsintentie van juni tot en met december 2011.

09-08-2011KMOJobIndex_NL

Kmo’s zoeken naar hoger opgeleide schoolverlaters

Kmo’s zoeken vooral werknemers met maximaal 5 jaar ervaring. Niet minder dan 96% van de kmo’s die wenst aan te werven, wil schoolverlaters of jongeren met tussen de 1 en 5 jaar ervaring. Slechts 26% wil werknemers met vijf jaar ervaring of meer.

De kmo’s die willen aanwerven, richten zich vooral op hooggeschoolde bedienden. Van de industriële kmo’s die volgend kwartaal rekruteren, gaat 70% op zoek naar arbeiders.

Bij de 32% van de kmo’s die het komende kwartaal wenst aan te werven, gaat het om structurele tewerkstelling: 8 op de 10 kmo’s plant voltijdse aanwervingen met contracten van onbepaalde duur. Het extra personeel moet vooral een uitbreiding van de activiteiten opvangen. Slechts 7% van de kmo’s verwacht tegen eind 2011 een afname van hun activiteiten.

50 tot 60% van de vacatures raakt moeilijk ingevuld

Op Belgisch niveau heeft meer dan de helft van de kmo’s die willen aanwerven, openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Het vertrouwen dat vacatures snel zullen ingevuld geraken, is kleiner in Vlaanderen dan in de rest van het land. 42% van de Vlaamse kmo’s met rekruteringsplannen is van mening dat hun vacatures niet snel zullen ingevuld geraken. Bij de Waalse en Brusselse kmo’s is dat 24%. De twijfel over de invulling van de vacatures lijkt gegrond want van de huidige vacatures raakt meer dan 50% moeilijk ingevuld.

Hoe groter de kmo’s, hoe moeilijker het is de vacatures in te vullen: 75% van de kmo’s met 50-99 werknemers ondervinden daar momenteel moeilijkheden mee, tegenover 45% van de kmo’s met minder dan 5 werknemers. Ook in de secundaire sector is het duidelijk moeilijker om iemand te vinden.

Tewerkstelling in Brussel onder druk

Opmerkelijk ten slotte is dat de tewerkstelling in Brusselse kmo’s nog altijd onder druk lijkt te staan. Het optimisme over mogelijke aanwervingen zakte er van 36% in september 2010 naar 19% eind juni 2011. Ook voor de toekomst ziet het er minder goed uit: 12% van de Brusselse kmo’s verwacht een daling van hun activiteiten. Een duidelijk verschil met de andere gewesten: 4,5% in Vlaanderen en 9,2% in Wallonië.

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx.De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.