Persberichten

Slim Zoeken

Antwerpen, 6 april 2011 – Voor het eerst sinds 2004 was er in 2010 een daling van het kortdurend ziekteverzuim (ziekte van minder dan 1 maand). Daarmee lijkt de stijgende trend gebroken.
Toch blijft het ziekteverzuim hoog.
  • Werknemers gemiddeld 48 uur per jaar ziek
  • Kortdurend verzuim kost bedrijf met 100 werknemers 81.578 euro per jaar
  • Verzuim van 55-plussers het duurst, maar verzuim van jongeren (<25 jaar) stoort het meest

Hoewel de 3%-drempel in geen enkele maand werd overschreden, tekende SD Worx recordverzuim op voor de maanden september en december, deels te wijten aan seizoensverkoudheden (september) en het winterse decemberweer.

De gemiddelde kost van kortdurend verzuim voor een organisatie met 100 medewerkers is intussen opgelopen tot 81.578 euro per jaar of 17 euro per uur ziekte. In 2008 was dat nog 78.426 euro. Verzuim van 55- tot 59-jarigen (936 euro/jaar) en 60-plussers (910 euro/jaar) is het duurst. Verzuim van werknemers jonger dan 25 jaar het goedkoopst (623 euro/jaar). Toch blijkt het verzuim van werknemers onder de 30 het meest storend. Ze melden zich vaker voor korte tijd ziek dan werknemers boven de 30.

Stijgende trend gebroken

Zoals elk jaar onderzocht SD Worx het ziekteverzuim in België. De steekproef voor 2010 bestond uit ongeveer 500.000 medewerkers van bijna 15.000 organisaties.
Voor het eerst sinds 2004 werd een lichte daling van het kortdurende ziekteverzuim gemeten. Over het algemeen blijft het ziekteverzuim echter hoog. In 2010 was een Belgische werknemer (VTE, voltijds equivalent gemiddeld 48 uur ziek. Vrouwen (56 uur) waren gemiddeld meer ziek dan mannen (42,6 uur). Arbeiders (61 uur) meer dan bedienden (40,6 uur). Werknemers die ploegenarbeid verrichten lieten het hoogste ziekteverzuim optekenen: gemiddeld 63 uur.

6-04-2011 verzuim grafiek

Dit nog steeds hoge ziekteverzuim kan deels worden verklaard door de impact van de crisis op motivatie en betrokkenheid van de Belg. Onderzoek van SD Worx bij 5000 werknemers bracht aan het licht dat werknemers in 2010 door de crisis minder tevreden waren over hun job, hun beloningspakket en de werkbelasting. Daarnaast bleek de Belg in 2010 minder energiek en gepassioneerd met zijn job bezig te zijn. Opmerkelijk was de uitspraak dat werknemers door de toegenomen werkdruk minder in staat bleken te zijn om extra inspanningen te leveren, mogelijk omdat ze zich tijdens de crisis al hard en onvoorwaardelijk voor hun organisatie hadden ingezet en bijvoorbeeld spontaan overuren hadden geklopt.

6-04-2011 verzuim tabel

Ziekteverzuim van jongeren stoort het meest

Oudere medewerkers kosten hun werkgever meer aan gewaarborgd loon dan jongeren. Zo kost een zieke 60-plusser op jaarbasis 910 euro en een werknemer tussen de 55 en de 59 jaar zelfs 936 euro. Daartegenover staat de lage kost van zieke medewerkers jonger dan 30: voor medewerkers onder de 25 jaar is dat op jaarbasis amper 623 euro. Voor medewerkers tussen de 25 en de 29 jaar is dat net geen 720 euro.

Ondanks de hogere verzuimkost blijkt het verzuim van oudere werknemers minder storend te zijn. Om te beginnen ligt het aantal uren ziekteverzuim bij ‘jongeren’ tot 34 jaar een stuk hoger dan bij 55-plussers. Het grootst is het verschil tussen de <25-jarigen (50,6 uur/jaar) en de 60-plussers (38,9 uur/jaar).

Maar om de hinder van kortdurend ziekteverzuim beter te kunnen inschatten, moet ook rekening gehouden worden met de frequentie ervan. Het is immers de frequentie die de werkgever vaak parten speelt. Werknemers die om de haverklap verzuimen zorgen voor meer moeilijkheden dan een medewerker die eenmalig ziek is, maar dan gedurende een aantal dagen. Bij frequent kortdurend verzuim moeten telkens indirecte kosten zoals productiviteit- en kwaliteitsverlies en stijgende werkdruk en motivatieverlies bij collega’s in rekening gebracht worden. Vervanging van een frequente kortdurende verzuimer is ook moeilijker te organiseren..

Om de hinder van kortdurend ziekteverzuim te berekenen, hanteert men de zogeheten Bradfordfactor, waarbij het kwadraat van de frequentie wordt vermeningvuldigd met het totale aantal ziektedagen. Zo wordt de frequentie uitvergroot en het meest storende verzuim blootgelegd.

Volgens deze berekening, scoren de <25-jarigen het hoogst. De Bradford-factor van <25-jarige verzuimers bedraagt immers 235. De score voor 60-plus verzuimers is 185.

Ter vergelijking: de verzuimscore voor de populatie van verzuimers is 176, terwijl de verzuimscore voor de totale Belgische werknemerspopulatie 105 bedraagt. Ondanks de lage kost van het kortdurend verzuim van jongeren, blijkt hun verzuim dus het meest problematisch, en storender dan het eerder dure verzuim van oudere werknemers.

Ziekteverzuim kost bedrijf met 100 medewerkers 81.578 euro

Het verzuimcijfer is een goede indicator voor de algemene conditie van een organisatie. Verzuim is vooral eenvorm van gedrag. De mate waarin de medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt, bepaalt zijn gedrag. Voor werkgevers is kortdurend ziekteverzuim de meest storende vorm van verzuim. Het loon van arbeiders en bedienden is namelijk gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd en maakt zo de belangrijkste kost uit van het ziekteverzuim.

In 2010 kostte het ziekteverzuim van een voltijdse medewerker zijn werkgever gemiddeld 815,78 euro aan gewaarborgd loon. In Brussel was dat 916 euro en in de provincie Namen zelfs 1010 euro. Oost- en West-Vlaamse werkgevers betalen het minst. Een zieke werknemer kost een Oost-Vlaamse bedrijfsleider gemiddeld 755 euro loon en een West-Vlaamse bedrijfsleider 703 euro. Dit bedrag omvat louter de directe loonkost (inclusief patronale bijdragen) van de niet-gepresteerde uren.

Opmerkelijk is dat de ziektekost voor arbeiders (823 euro) hoger ligt dan voor bedienden (811 euro). Dat komt omdat arbeiders vaker ziek zijn dan bedienden. Ze laten per jaar gemiddeld 61 uur ziekte registreren, tegenover 40 uur per jaar voor bedienden.

6042011 tabel 1-2

Over SD Worx

SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX