Persberichten

Slim Zoeken

Belgische bedrijven die kortetermijnmaatregelen tegen de crisis nemen, maken in de eerste plaats gebruik van opleidingen. Ze lassen meer opleidingen in en diversifiëren hun opleidingenaanbod of schrappen in het aantal uren opleidingen en het aanbod.
  • 44% Belgische organisaties plant meer opleidingsuren
  • 40% diversifieert opleidingenaanbod

Dat is het opmerkelijke resultaat van een onderzoek van hr-dienstenbedrijf SD Worx bij 344 hr-verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Voor deze respondenten bleek management van het VTO-pakket (Vorming, Training en Opleidingen) de favoriete kortetermijnremedie (< 1 jaar) tegen de crisis. Niet minder dan 8 op de 10 organisaties (79,5%) zet het management van opleidingen in om de recessie te bestrijden. De maatregel gaat intensiever gebruik van interne aanwervingkanalen (61%) en optimalisatie van benefits vooraf (44%) (Bv het overschakelen op fiscaal minder belaste groene bedrijfswagens).

Meer opleidingsuren en een ruimer aanbod

HR-managers gebruiken opleidingen echter op twee manieren als anti-crisismaatregel: 44% plant meer opleidingsuren, terwijl 35% zegt minder opleidingsuren voor zijn medewerkers in te plannen. Sommige organisaties maken dus van de recessie gebruik om te investeren in hun personeel. Andere beschouwen het als een besparingspost. Ook denkbaar is dat bij deze laatste organisaties hetzelfde werk met minder medewerkers moet worden verricht, zodat er geen ruimte voor opleidingen overblijft.

Diezelfde tendens stelde SD Worx vast bij de diversiteit van het opleidingenaanbod: om de onmiddellijke impact van de crisis af te zwakken blijkt 40% van de Belgische organisaties namelijk zijn aanbod te diversifiëren, terwijl 35% van de bedrijven die diversiteit wil beperken.

Dat vorming/training/opleiding (VTO) zo hoog scoort als anti-crisismaatregel is niet verwonderlijk. In veel organisaties is het een stevig verankerd, overzichtelijk, en beheersbaar proces. Iets minder dan de helft van de Belgische bedrijven (47%) beschikt bijvoorbeeld over een VTO-expert. Bij grote organisaties (> 500 werknemers) is dat zelfs 70%. Dat kan eigen personeel zijn of een ingehuurde consultant van een gespecialiseerd bedrijf. Deze expert is verantwoordelijk voor de opleidingsbehoeften, het opstellen van opleidingsplannen, het budgetbeheer, de rapportage en de evaluatie.

Wat kost het

Bedrijven weten dus erg goed hoe het opleidingsproces verloopt en wat het kost. In 2008 bedroeg de gemiddelde totale opleidingskost per kop 425 euro. In kmo’s was dat 427 euro; in bedrijven van 100-499 werknemers 435 euro en in grote ondernemingen (>500 werknemers) 343 euro. Dat maakt dat er gemakkelijk geïnvesteerd – of bespaard – kan worden.

Voor bedrijven die minder opleidingsuren plannen en de diversiteit van het aanbod beperken, zijn opleidingen een handige besparingspost. Op de korte termijn is het voor de HR-afdeling een handig instrument om de crisis te bestrijden.

Organisaties die voorbij de crisis kijken, blijken echter te investeren in opleidingen. Hoe winstgevender de organisatie en hoe hoger de investeringsgraad, hoe intensiever men van het opleidingsbeleid gebruik maakt als remedie tegen de crisis. Strategisch lijkt dit alvast de betere oplossing te zijn. Bedrijven wil hun beste mensen behouden en versterkt uit de recessie komen.

Hoge return on investment

‘Het medewerkervertrouwen groeit recht evenredig met de investeringen in Vorming, Training en Opleidingen,’ zegt Luc Dekeyser, professor Sociaal-culturele en Arbeidspedagogiek en directeur van het SD Worx Kenniscentrum. ‘Volgens economen resulteert 10% meer consumentenvertrouwen in 1% meer economische groei. Je zou dus kunnen stellen dat 10% meer medewerkervertrouwen een duidelijke impact op het bedrijfsresultaat heeft. Investeren in talentontwikkeling geeft medewerkers een vertrouwensboost.’

De resultaten van deze enquête sluiten alvast aan bij een Europees onderzoek van SD Worx. Daaruit bleek dat ontwikkeling van medewerkers in 2008 voor veel Europese bedrijven een prioriteit was. Gemiddeld 10 procent van de organisaties zei als eerste expert een learning- en developmentexpert te willen aantrekken. Bovendien had bijna de helft van de Europese organisaties in 2008 een of meer projecten rond vorming, training en ontwikkeling van zijn personeel lopen.

Over SD Worx

SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 23 kantoren. SD Worx biedt oplossingen inzake internationale tewerkstelling voor meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. 1.800 medewerkers bedienen bijna 40.000 klanten in de privé en publieke sector. SD Worx verzorgt meer dan 1.100.000 loonberekeningen per maand. De consultancy divisie van de groep telt 400 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een dominante positie.

Meer info: www.sdworx.be.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX