Persberichten

Slim Zoeken

Het arbeidsklimaat is nog altijd onguur. Hoewel de economie langzaam heropleeft, zijn de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt de komende jaren somber. Een op de drie Belgen vreest zelfs voor zijn job.
  • Belgische werknemer verwacht einde crisis pas tegen zomer 2011
  • Grootste jobonzekerheid in textiel, machinebouw en metaal
  • Voor 76% van de werknemers geen loonverschil met periode voor crisis
  • 91% van de 45-plussers denkt dat het moeilijk tot zeer moeilijk is op dit moment een nieuwe job te vinden

Vooral werknemers uit de privé (42%) zijn bezorgd. Het somberst zijn alleenstaanden, werknemers tussen de 40 en 49 jaar en mensen die in Waals-Brabant en Henegouwen werken. Vlamingen en Walen reageren zeer verschillend op de recessie. Terwijl 78% van de Vlamingen van mening is dat de recessie zijn functioneren op het werk niet beïnvloedt, zegt driekwart van de Waalse werknemers onder druk van de crisis harder te zijn gaan werken.

Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij 3000 Belgische werknemers, afgenomen in juni van dit jaar. De survey peilde onder meer naar de impact van de crisis op het functioneren van werknemers.

Nog 27 maanden crisis

De economische crisis zal pas achter de rug zijn wanneer ook de crisis op de arbeidsmarkt is verwerkt. Uit de survey blijkt alvast dat de zien Belgische werknemers de crisis nog zien aanslepen tot de zomer van 2011 (27 maanden). Wie in Wallonië werkt, is pessimistischer (35 maanden) dan wie in een Vlaams bedrijf werkt (23 maanden). Opmerkelijk is ook dat directie en hoger kader de recessie gemiddeld tien maanden langer zien duren dan lager- en middenkaderleden.

Vrouwen, kmo-ers en Walen werken harder door crisis

Het gros van de Belgische werknemers werkt met dezelfde inzet als voor de crisis: zes op de tien werknemers antwoordde dat de recessie geen impact heeft op zijn functioneren op het werk. Een kleine minderheid (7%) zegt door de recessie gedemotiveerd te zijn geraakt en minder hard te werken. De overigen, wat neerkomt op een derde van de arbeidspopulatie, geeft aan sinds het uitbreken van de crisis gemotiveerder te zijn dan ooit. Zij werken harder dan voor de crisis.

Opvallend veel vrouwen zijn harder gaan werken (40%). Van deze groep zegt tweederde zelfs spontaan meer overuren te draaien. Van de mannen zegt 29% een tandje bij te steken. Vaker dan vrouwen presteren zij pas extra uren als hun baas dat vraagt. Vooral ook werknemers van kmo’s met 5 tot 19 werknemers zijn harder gaan werken (45%), andermaal een bevestiging dat kmo’s, die goed zijn voor meer dan de helft van de tewerkstelling, de motor zijn van de Belgische economie.

Opmerkelijk ook zijn de regionale verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land: 78% van de Vlamingen zegt niet meer of harder te zijn gaan werken door de recessie, terwijl 74% van de Waalse werknemers aangeeft door de crisis gemotiveerd te zijn om nog ‘harder zijn best te doen’.

16-09-2009 PB160909_gr1_kl
(Klik op afbeelding om te vergroten)

Grote impact bedrijfscultuur in crisistijden

SD Worx stelde vast dat de bedrijfscultuur een belangrijke invloed heeft op het engagement van medewerkers. In innovatieve organisaties, die veel belang hechten aan risico’s nemen, creativiteit en groei, zegt 65% van de medewerkers dat de recessie geen impact heeft op hun functioneren. Medewerkers van dit type bedrijven zijn immers gewend zich snel aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden.

In bedrijven waar de nadruk op respect voor regels ligt, met een belangrijke rol voor procedures en controle, blijkt de crisis daarentegen een sterke impact op het personeel te hebben. Werknemers uit dit type bedrijven zijn sinds het uitbreken van de crisis harder gaan werken. Om het bedrijfsresultaat alsnog te behalen, bewaken zij procedures en regels sterker dan voorheen.

Grootste jobonzekerheid in textiel, machinebouw en metaal

In de survey werd ook gevraagd of werknemers bang waren hun job te verliezen in deze tijden van recessie. Een op de drie Belgen (33%) beantwoordde deze vraag positief. Meer werknemers uit de privé (42%) dan uit de openbare sector (18%) blijken bezorgd te zijn over hun job. Grotere onzekerheid over jobbehoud is er ook bij alleenstaanden (35%), 40-49-jarigen (37%), werknemers van kleine kmo’s met minder dan vijf werknemers, waar bijna een op de twee werknemers voor zijn job vreest (45,7%), en medewerkers met minder dan twee jaar anciënniteit. Van wie minder dan 1500 euro bruto per maand verdient, heeft ook 38% angst zijn job te verliezen. Ten slotte vrezen vooral werknemers uit Waals-Brabant (42%) en Henegouwen (35%) voor hun job.

Pessimisme op jobmarkt

Een meerderheid van de Belgen (76%) denkt ten slotte dat het op dit moment moeilijk tot zeer moeilijk is om een nieuwe job te vinden. Het meest optimistisch zijn de inwoners van Vlaams-Brabant. Daar denkt een kwart van de werknemers op dit moment redelijk gemakkelijk een nieuwe job te kunnen vinden. Het meest pessimistisch zijn de Luikenaars en de Limburgers. Ook mensen met een administratieve job of een job in logistiek of marketing denken in het huidige klimaat maar moeilijk een nieuwe job te kunnen vinden. Jongeren zijn minder pessimistisch dan ouderen, en eenmaal de 45 gepasseerd wordt het pessimisme alleen maar groter: 91% van de werknemers uit deze leeftijdscategorie ziet de kansen op de arbeidsmarkt op dit moment somber in.

Loonsituatie voor de meeste werknemers onveranderd

Voor een grote meerderheid van de Belgen (76%) heeft de crisis geen financiële gevolgen gehad. Zij ontvangen evenveel loon als voorheen.
Bij 13% van de beroepsbevolking blijkt echter bespaard te zijn op het loonpakket. Het kan hierbij zowel gaan om een lager variabel loon als om een lager vast loon (minder loonsopslag bovenop de index). Daarnaast kunnen ook besparingen op het vlak van voordelen (tankkaarten, gsm-belvergoeding) of – bij arbeiders - dagen economische werkloosheid het loon naar beneden hebben gehaald.

De groep werknemers op wiens loonpakket bespaard werd, was groter in Vlaanderen (16%) dan in Wallonië (9%). In de provincie Antwerpen zag zelfs een op de vijf werknemers zijn loonpakket krimpen. De vijf functiegroepen bij wie de crisis de sterkste impact op het loon had, zijn engineering, productie, financiën, media en kwaliteit, veiligheid en milieu. Weinig of niet moest worden ingeleverd door werknemers in onderwijs, gezondheidszorg en juridische beroepen.
16-09-2009 PB160909_gr2_kl
(Klik op afbeelding om te vergroten)

Van de respondenten uit het onderwijs zegt trouwens 61% door de crisis harder te zijn gaan werken. Dat is opmerkelijk omdat zij pas op afstand gevolgd worden door werknemers met een beroep in media (48%) en marketing, die veel somberder zijn over hun jobvooruitzichten dan de onderwijsmensen. In het onderwijs zegt namelijk 82% niet bezorgd te zijn over zijn job.

Over SD Worx

SD Worx is een Europese HR-dienstverlener met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 25 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.180.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 400 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.

In België heeft SD Worx 24 kantoren.
In Duitsland telt SD Worx 3 kantoren (Frankfurt, Berlijn en Leipzig).
In Frankrijk heeft SD Worx 3 kantoren (Parijs, Strasbourg en Bidart).
In zowel Nederland (Breda) en Luxemburg (Capellen) heeft SD Worx 1 kantoor.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX