Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Op 5 juli 2013 bereikte minister van Werk Monica De Coninck in samnspraak met de sociale partners een compromis over het eenheidsstatuut. Dit voorstel moet nog verder concreet worden uitgewerkt.
Zo blijven een hele hoop vragen momenteel nog onbeantwoord.

Het eenheidsstatuut: een chronologisch overzicht

In 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de bestaande wetgeving rond de carensdag en de verschillende opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden discriminerend was. De regering (en de sociale partners) kregen tot uiterlijk 8 juli 2013 de tijd om deze discriminatie weg te werken en een nieuwe regeling te maken.

Lange tijd leek het er op dat de overheid en de sociale partners geen sluitend juridisch akkoord zouden bereiken. Op 5 juli 2013, vlak voor de deadline, kwam er dan toch een compromisvoorstel uit de bus dat de twee verschilpunten (carensdag en opzeggingstermijnen) moet regelen:
 • Vanaf 1 januari 2014 komen er nieuwe uniforme opzeggingstermijnen, die worden uitgedrukt in weken. Deze termijnen kunnen beïnvloed worden door bepaalde criteria: sectorale complementen, outplacement, activiteiten met specifieke karakteristieken,…
 • Vanaf 1 januari 2014 houdt de onbetaalde carensdag op te bestaan, met 'omkaderende maatregelen'.
Download onze informatienota!
SD Worx heeft een informatienota opgemaakt, waarin u meer uitgebreide informatie vindt over het afgesloten compromis rond het eenheidsstatuut. U kan deze informatienota hier raadplegen

De concrete uitwerking van het akkoord: de tijd dringt

Het bereikte akkoord over het eenheidsstatuut vormt momenteel een politiek compromisvoorstel tussen de verschillende partijen (regering, sociale partners), dat nog verder concreet moet worden uitgewerkt.

Zo blijven een hele hoop praktische vragen nog onbeantwoord:
 • Wanneer zal een opzegtermijn aanvangen?
 • Wat gebeurt er met de opzegtermijnen bij een ontslag door de werknemer?
 • Zal de proefperiode blijven bestaan?
 • Hoe zal het huidig recht op een opzegtermijn 'vastgeklikt' worden?
 • Welke sectorale regelingen zullen een impact hebben en wat zal die impact zijn?
 • Wat zullen de compensaties zijn om de impact van de kostenverhoging voor bepaalde werkgevers te milderen?
 • Welke activiteiten zullen een uitzondering krijgen?
 • Zal de betaling van een carensdag met of zonder socialezekerheidsbijdragen zijn?
 • Wat met de andere verschillen tussen arbeiders en bedienden: jaarlijkse vakantie, gewaarborgd loon, aanvullend pensioen,…?
Achter de schermen wordt er intensief verder gewerkt, maar veel tijd is er niet meer. Om alle juridische procedures tijdig af te handelen, zou eind deze maand een concreet voorstel bij de regering moeten belanden. SD Worx volgt dit dossier alleszins nauwgezet op. Van zodra wij meer nieuws krijgen, zullen wij u daar via onze website van op de hoogte brengen.

Meer uitgebreide informatie rond het eenheidsstatuut vindt u ondertussen ook terug op onze webpagina.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX