Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

De belastingkredieten ‘fiscale werkbonus’ en ‘laag activiteitsinkomen’ worden verhoogd vanaf het aanslagjaar 2014. Op die manier wil de regering de werkloosheid terugdringen en de netto koopkracht van werknemers met een laag loon verhogen.

Verhoging fiscale werkbonus

Het belastingkrediet ‘werkbonus’ of ‘fiscale werkbonus’ is een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een sociale werkbonus (= vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen). Concreet bestaat de fiscale werkbonus uit een percentage van de sociale werkbonus. Vanaf het aanslagjaar 2014 wordt dit percentage verhoogd van 5,7% tot 8,95%.

Bedrijfsvoorheffing
In de bedrijfsvoorheffing wordt deze verhoging al toegepast vanaf 1 januari 2013. Vanaf het aanslagjaar 2014 wordt dit nu ook verankerd in de personenbelasting en de belasting voor niet-inwoners.

Maximumgrens
In tegenstelling tot de bedrijfsvoorheffing wordt er bij de personenbelasting wel een maximumgrens ingesteld: een bedrag waar de fiscale bonus nooit over kan gaan. Deze grens verhoogt ook van 85 euro naar 130 euro (per jaar). Geïndexeerd levert dit een maximale jaarvrijstelling van 200 euro op (aanslagjaar 2014 – inkomstenjaar 2013).

De sociale werkbonus (=RSZ-vermindering) bedraagt maximaal 2.100 euro per jaar. De fiscale werkbonus zal dus maximaal 187,95 euro bedragen (2.100 x 8,95%), wat dus binnen de maximale grens van 200 euro valt.

Let op
De fiscale werkbonus geldt niet voor het systeem van de vermindering van werknemersbijdragen (werkbonus) voor ontslagen als gevolg van een herstructurering.

Verhoging belastingkrediet laag activiteitsinkomen

Dit belastingkrediet geldt voor werknemers met een laag loon die niet kunnen genieten van de sociale en fiscale werkbonus. Het gaat dan specifiek over werknemers uit de overheidssector die niet in dienst worden genomen via een arbeidsovereenkomst: statutairen, stagiairs en tijdelijken.

Het basisbedrag van dit belastingkrediet verhoogt van 440 euro naar 485 euro per jaar. Geïndexeerd gaat het voor het aanslagjaar 2014 om een bedrag van 730 euro.

fiscalebonusned


Als er naast de activiteitsinkomsten nog andere beroepsinkomsten worden verkregen (bv. vervangingsinkomsten), wordt het bedrag van het belastingkrediet proportioneel verminderd.

Uitbreiding naar bepaalde niet-inwoners
De regeling geldt vandaag enkel voor rijkinwoners. Onder druk van een Europese ingebrekestelling wordt het belastingkrediet voor laag activiteitsinkomen uitgebreid naar bepaalde niet-inwoners.
De regeling zal van toepassing zijn wanneer de niet-rijksinwoner in België gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis heeft behouden, belastbare inkomsten heeft behaald of verkregen die ten minste 75% bedragen van het geheel van zijn binnenlandse en buitenlandse beroepsinkomsten.
In tegenstelling tot de verhoging geldt deze uitbreiding reeds vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012).

Praktisch
Deze kwalificatie wordt aangekruist op de fiche 281.10 onder de desbetreffende rubriek. De vermindering wordt dan berekend op moment van de belastingaangifte. Sinds 1 januari 2013 wordt dit belastingkrediet ook als een vermindering in de bedrijfsvoorheffing toegepast (de schalen I & II).

Indien de belastbare bezoldiging in 2013 minstens 513,16 euro en maximum 1857,59 euro bedraagt, wordt een vermindering toegepast van 5,83 euro per maand op de bedrijfsvoorheffing berekend volgens de schalen.

De belastingkredieten: verrekenbaar én terugbetaalbaar in de eindbelasting

Indien de bedrijfsvoorheffing ontoereikend is voor de toekenning van de vermindering, gaat het voordeel niet verloren. De verrekening (en eventueel terugbetaling) zal gebeuren op het moment van de aangifte in de personenbelasting/belasting der niet-inwoners.

Ook in het geval dat bij de eindafrekening geen of onvoldoende belasting verschuldigd is (omwille van persoonlijke aftrekposten zoals een hypothecaire lening, beroepskosten, onderhoudsuitkering,…) wordt het niet verrekende belastingkrediet terugbetaald aan de belastingplichtige.

Bron:Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en betreffende de duurzame ontwikkeling, p. 41014

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX