Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Door gebruik te maken van mobiliteitsvergoedingen kunnen zowel werkgevers als werknemers op een voordelige manier verplaatsingskosten in rekening brengen. Ook dankzij de fiscale korting op de eerste 130 overuren kan u heel wat geld besparen.

Wat zijn mobiliteitsvergoedingen?

Een mobiliteitsvergoeding is een tegenprestatie voor de tijd die een werknemer spendeert aan wisselende en soms langdurige verplaatsingen. De vergoeding wordt toegekend in bedrijfstakken waar de werkplaats niet vast bepaald is (o.a. bouw, metaal en elektriciteit). In sommige gevallen wordt de vergoeding ook toegekend bij een vaste werkplaats (bouw).

In de bouw-, metaal- en elektriciteitssector hebben arbeiders, naast een tussenkomst in de vervoerskosten, recht op deze mobiliteitsvergoeding. U kan slechts aan deze verplichting ontsnappen als de verplaatsingen tijdens de werkuren gebeuren of als u overuren betaalt.

Het correct uitbetalen van mobiliteitsvergoedingen kost u echter minder geld, dan wanneer u voor de verplaatsingstijd het gewone uurloon uitbetaalt of overuren boekt. De mobiliteitsvergoeding is immers onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ en deels van belasting:
  • Als werkgever behoort u tot één van de betrokken sectoren (paritair comité 111.00, 111.01, 111.02, 149.01 en 124.00).
  • Het bedrag dat u als mobiliteitsvergoeding betaalt, is maximum 0,1316 euro per km (huidige index) op de afstand tussen de woonplaats en de werf, te berekenen op de afstand heen en terug. Indien u meer zou betalen, zal op de volledige som RSZ en belasting verschuldigd zijn.
Met andere woorden: de mobiliteitsvergoeding is een voordelig instrument, waarmee zowel de werkgever als de werknemer op het einde van de rit meer overhouden.

Hoe wordt de mobiliteitsvergoeding berekend voor mijn sector?

De mobiliteitsvergoeding moet berekend worden op basis van de werkelijk afgelegde kilometers en wordt maandelijks samen met het loon uitgekeerd. De vergoeding kan verschillend zijn voor de chauffeur en de passagiers.

De details van uw specifieke sectorale regeling kan u terugvinden in de Sectorscoop, de online databank van SD Worx met sectorinformatie. Klanten van het sociaal secretariaat van SD Worx krijgen gratis toegang voor de paritaire comités waarin zij actief zijn.

Contacteer uw payrollconsulent als u meer informatie wenst over Sectorscoop of uw toegang tot onze databank wil activeren.

Een voorbeeld uit de praktijk

Firma X is een Kempische onderneming die ressorteert onder paritair comité 11.01. Er zijn 35 arbeiders en 10 bedienden in dienst die gespecialiseerd zijn in het bouwen en plaatsen van metaalconstructies voor industrieel gebruik, en dit voornamelijk op werven in het Antwerpse. Hun HR-verantwoordelijke vertelt het volgende verhaal.

Situatie en oplossing
“Onze medewerkers brengen heel wat tijd door onderweg. Vroeger werd een vergoeding voor de verplaatsing betaald, die was onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Na een gesprek met onze KMO Consultant Roeland Vanhemel bleek dat deze situatie niet wettelijk was én dat we onnodige RSZ-bijdragen betaalden. Bovendien was ook het personeel niet tevreden.
Op aanraden van Roeland hebben we dan mobiliteitsvergoedingen ingevoerd, hetgeen ons aanzienlijke besparingen heeft opgeleverd en voor een hoger inkomen voor onze werknemers zorgde.”

De aanpak van SD Worx
“Roeland heeft het dossier volledig voor ons uitgewerkt en begeleid, met inbegrip van de onderhandelingen van de CAO en de implementatie in de payroll. We hebben nu een overzichtelijk systeem dat onze kosten heeft gedrukt, de inkomens van onze werknemers heeft verhoogd en de sociale rust liet weerkeren. We moeten ook niet langer bevreesd zijn voor een controle op de mobiliteitsvergoedingen. Ons dossier is op dat vlak volledig in orde.”

NIEUW: Tool Mobiliteit Bouw

Specifiek voor onze klanten uit de bouwsector ontwikkelde SD Worx de tool ‘Berekening Mobiliteit’:
  • Per werknemer vult u de dagelijks afgelegde kilometers in: de mobiliteitsvergoeding voor die maand wordt meteen berekend.
  • Met een druk op de knop stuurt u alle gegevens naar Payroll voor de loonberekening.
  • Wenst u het wettelijk verplicht kwartaalrapport voor de werknemer op te maken? Met deze tool gebeurt dit in een handomdraai. U krijgt een pdf of excelbestand dat u kan afprinten of doormailen.
Neem hier een kijkje achter de schermen, raadpleeg de prijzentabel en bestel de tool.

De fiscale korting op overuren

Kiest u ervoor overuren uit te betalen? Dankzij de fiscale korting op de eerste 130 overuren kan u heel wat geld besparen.

Cijfervoorbeeld: vergelijking van het bruto-/netto-inkomen met overuren van een arbeider

Piet is gehuwd met een partner met eigen inkomen. Hij heeft een bruto-uurloon van 12 euro en werkt 38 uren per week. Per maand klopt hij 20 overuren, en kiest voor een uitbetaling aan 150%.

fiscalekortingoveruren

Als we het voorbeeld bekijken op maandbasis, dan zou Piet 1.355 euro netto verdienen zonder overuren. Een maand met 20 overuren en mét korting brengt hem 1.615 euro netto op, oftewel 259 euro extra per maand. Zonder korting zou die maand hem maar 1.476 euro opleveren, of 120 euro extra.

Ook de kosten voor de werkgever liggen lager:
  • Op het brutoloon zonder overuren moet de werkgever 392 euro bedrijfsvoorheffing op het loon van de werknemer doorstorten.
  • Op het brutoloon met 20 overuren moet de werkgever 508 euro voorheffing doorstorten.
  • Met de korting moet hij maar 409 euro doorstorten, hij geniet dus van een vrijstelling van 99 euro.

Praktische stappen: wat kan SD Worx voor u doen?

U wilt weten of u geld kan besparen met mobiliteitsvergoedingen? U wilt van de fiscale korting op overuren genieten?

SD Worx kan voor u een simulatie opmaken of u gericht advies geven, in alle vertrouwen. Bel ons of laat via dit antwoordformulier weten wanneer wij u het beste kunnen bereiken.

Invoeren mobiliteitsvergoedingen

We begeleiden u stap voor stap en maken de clausules voor het arbeidsreglement op, alsook de bijlages voor de arbeidsovereenkomst. Indien gewenst, bezorgen we een presentatie voor uw medewerkers rond mobiliteitsvergoedingen.

Optimalisatie via fiscaal voordelige overuren

In een gesprek van één uur met de kmo-consultant wordt er gekeken naar de huidige manier van werken. Nadien maken we een simulatie van de optimalisatiemogelijkheden voor het fiscaal voordelig uitbetalen van de eerste 130 overuren. We geven u ook de clausule voor de uitbreiding van uw arbeidsreglement.

Andere mogelijkheden (te bespreken op basis van uw concrete vragen)

Begeleiding bij het onderhandelen van een bedrijfs-cao, juridische mini-audit, regularisatie arbeidsduur en voorbereiding op sociale inspectie.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX