Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Vanaf 1 januari 2014 wordt er een nieuwe werkgeversbijdrage ingevoerd: de bijzondere compenserende bijdrage op verbrekingsvergoedingen. Concreet moeten ondernemingen een patronale bijdrage betalen op verbrekingsvergoedingen van werknemers met een jaarloon dat hoger is dan 44.508 euro.

Bijzondere compenserende bijdrage op verbrekingsvergoedingen

Vanaf 1 januari 2014 wordt er een nieuwe werkgeversbijdrage ingevoerd: de bijzondere compenserende bijdrage op verbrekingsvergoedingen. Deze bijdrage is bestemd voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. De extra opbrengsten moeten leiden een vermindering van de FSO-bijdragen voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers.

De verbrekingsvergoeding wordt niet integraal onderworpen aan deze nieuwe bijzondere bijdrage. Enkel het gedeelte dat is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014 wordt geviseerd. Het jaarloon wordt samengesteld op basis van gegevens die op de DMFA verschijnen. De verdere berekeningsmodaliteiten worden nog bij koninklijk besluit vastgelegd.

De bijdrage is verschuldigd op verbrekingsvergoedingen van werknemers met een hoger loon (minimumgrens van 44.508 euro). Concreet omvat de bijdrage:
  • 1% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon hoger dan 44.508 euro.
  • 2% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon hoger dan 54.508 euro.
  • 3% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon hoger dan 64,508 euro.
Er moet geen bijdrage betaald worden op de verbrekingsvergoedingen van werknemers met een jaarloon dat lager ligt dan 44.509 euro.

Afschaffing carensdag: socialezekerheidsbijdragen

De onbetaalde carensdag bij ziekte wordt vanaf 1 januari 2014 volledig afgeschaft. Dat werd zo overeengekomen in het compromisvoorstel rond het eenheidsstatuut. Dit betekent dus dat het gewaarborgd loon al meteen vanaf de eerste dag voorzien wordt.

Bij de opmaak van het compromis was het echter nog niet duidelijk of het loon van de eerste ziektedag al dan niet zou vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen. Ondertussen is duidelijk geworden dat dit niet het geval is het loon voor de eerste ziektedag gewoon aan RSZ wordt onderworpen.

Opgelet

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan gewijzigd worden. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Voorontwerp van wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX