Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Sinds vorig jaar is er geen CO2-solidariteitsbijdrage meer verschuldigd voor utilitaire voertuigen die enkel voor beroepsverplaatsingen en voor het afleggen van het woon-werktraject gebruikt worden.

Dit betekent echter niet dat er geen aangifteplicht is voor deze bedrijfsvoertuigen! In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2015 bevestigt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de nummerplaten van deze voertuigen ook in het blok "bedrijfsvoertuig" van de DMFA moeten opgenomen worden.

Utilitaire voertuigen

Definitie

Vanaf het tweede kwartaal 2014 maakt de RSZ in haar administratieve instructies een onderscheid tussen gewone en utilitaire voertuigen.

Een utilitair voertuig is een voertuig dat door de fiscus gekwalificeerd wordt als "echte lichte vracht" en bijgevolg belast wordt op de werkelijke waarde van het voordeel.
Het gaat om voertuigen met een MTM van 3.500 kg, die aan een reeks technische voorwaarden voldoen. Pick-ups vallen hier normaal gezien onder, maar ook bijvoorbeeld een voertuig (type bestelwagen) met laadruimte achterin, waarin wettelijk geen passagiers mogen vervoerd worden.

Gewone voertuigen zijn dan al de andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibus, monovolumes, luxueuze terreinwagens, …).

CO2-solidariteitsbijdrage

Principe
Wanneer een werkgever aan zijn werknemer een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt dat ook voor privéverplaatsingen (woon-werk en zuiver privé) mag gebruikt worden, ontstaat een voordeel voor de werknemer.
Dit voordeel wordt expliciet uitgesloten uit het RSZ-loonbegrip. Bijgevolg is het niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen.
Wel is de werkgever hierop een CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Voor de gewone voertuigen geldt een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Utilitaire voertuigen
Bij utilitaire voertuigen wordt het privégebruik niet verondersteld. Het kan uiteraard wel vastgesteld worden door de inspectiediensten.

Verplaatsingen met een utilitair voertuig van de woonplaats naar de werkplaats (en omgekeerd) worden door de RSZ niet langer beschouwd als woon-werkverkeer dat aanleiding geeft tot aanrekening van de CO2-solidariteitsbijdrage.

Wanneer men er verder geen zuivere privéverplaatsingen mee aflegt, is de werkgever voor dit type voertuig dus geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Merk op dat de fiscus niet zo soepel is als de RSZ. Wanneer de werknemer een utilitair voertuig (echte lichte vracht) ter beschikking heeft en dit niet gebruikt voor de zuivere privéverplaatsingen maar er wel mee naar het werk rijdt, wordt er wél een voordeel van alle aard weerhouden in hoofde van de werknemer.

Aangifte aan RSZ

In de DMFA wordt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens die privé gebruikt worden, globaal aangegeven per werkgeverscategorie in het blok "bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon".

Bijkomend is de vermelding van de nummerplaten verplicht in het blok "bedrijfsvoertuig".

Ondanks het feit dat er voor utilitaire voertuigen die enkel gebruikt worden voor het woon-werkverkeer geen CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd is, geldt er toch een aangifteplicht.

In haar administratieve instructies van het eerste kwartaal 2015 meldt de RSZ immers dat de nummerplaten van deze voertuigen ook in het blok "bedrijfsvoertuig" moeten opgenomen worden.

Let op!
Dit geldt enkel voor voertuigen die voor woon-werkverplaatsingen gebruikt worden. Voor voertuigen waarmee uitsluitend beroepsmatig gereden wordt, geldt geen aangifteplicht.

Dit geldt zowel voor werkgevers uit de private als de publieke sector.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX