Nieuws- en persberichten
De regering heeft enkele maatregelen genomen voor de horecasector. Wie vanaf 1 januari 2014 opteert voor een vrijwillige invoering van de elektronische kassa met black box, kan genieten van een lastenverlaging voor vijf vaste werknemers.
Daarnaast geldt er vanaf 1 oktober 2013 een nieuw systeem van gelegenheidsarbeid.

De elektronische kassa met black box

Sommige horecazaken zullen verplicht worden om te werken met een elektronische kassa met black box. Het gaat dan om zaken waar minstens 10% van de totale omzet afkomstig is van het verschaffen van maaltijden ter plaatse.

Een elektronische kassa met black box registreert alle transacties, zowel alle verkochte drank- en etenswaren als de arbeidsprestaties van het horecapersoneel. Als de gegevens eenmaal zijn ingevoerd, kunnen ze niet meer worden gewijzigd. Dit maakt het voor zaakvoerders haast onmogelijk om nog zaken in het zwart te regelen.

De invoering van deze elektronische kassa met black box wordt wel gespreid in de tijd. In plaats van een verplichte invoering, komt er vanaf 1 januari 2014 een vrijwillige invoering. De algemene verplichting geldt pas tegen eind 2015.

Lastenverlaging voor vijf vaste werknemers

Wie vanaf 1 januari 2014 echter al opteert voor deze vrijwillige invoering, kan genieten van een lastenverlaging voor vijf vaste werknemers. Deze vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal en per personeelslid, en dit voor maximaal vijf werknemers naar keuze. Als de betrokken werknemer jonger is dan 26 jaar, gaat het zelfs om een verlaging van 800 euro.

Deze lastenverlaging mag toegepast worden in alle ondernemingen met maximaal 49 werknemers, maar is dus uiteraard wél afhankelijk van de invoering van de elektronische kassa met black box.

Lastenverlaging op overuren

Wie de elektronische kassa invoert, kan in de toekomst ook genieten van een lastenverlaging op overuren. Deze maatregel is voorlopig echter nog niet geconcretiseerd.

Nieuw systeem van gelegenheidsarbeid (extra’s)

Vanaf 1 oktober 2013 wordt een nieuw systeem van gelegenheidsarbeid (extra’s) ingevoerd. Dit systeem kan in de volledige horecasector worden gebruikt, en geldt ongeacht het feit of er een elektronische kassa met black box aanwezig is.

Definitie

De definitie van gelegenheidsarbeid blijft ongewijzigd: werknemers die in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, en dit voor een maximumduur van twee achtereenvolgende dagen bij eenzelfde werkgever.

Duur

Een werkgever zal jaarlijks gedurende 100 kalenderdagen gelegenheidswerknemers kunnen inzetten. Voor hen zijn dan geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het reële loon, maar op een forfait van 7,5 euro per uur (en maximaal 45 euro per dag). De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing in.

Een werknemer zal gedurende 50 dagen in dit systeem kunnen werken. Studenten zullen de 50 dagen van dit nieuwe stelsel kunnen cumuleren met het reeds bestaande voordeel van beperkte RSZ-bijdragen voor studentenarbeid (hetgeen eveneens geldt gedurende 50 dagen per jaar).

Het bestaande 'dimona light'-systeem zal verdwijnen. Het ziet er naar uit dat naast dit nieuwe systeem ook nog reguliere gelegenheidsarbeid mogelijk blijft. De RSZ-bijdragen zullen dan wel berekend worden op het reële loon.

Let op

De maatregelen die in dit artikel worden vermeld, zijn nog niet definitief. SD Worx beschikt momenteel nog niet over de ontwerpteksten. Daarnaast ontbreken ook nog een aantal concrete modaliteiten. Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen wij hierover opnieuw uitgebreid informeren op onze website.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX