Nieuws- en persberichten

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Horecaplan

Recent keurde de ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met de nieuwe regels van de gelegenheidsarbeid in de horecasector (PC 302). Gelegenheidswerknemers worden in de horeca vaak 'extra's' genoemd.

Principe

Aannemers, op wie een opdrachtgever een beroep doet, moeten voor welbepaalde werkzaamheden aan de RSZ de nodige inlichtingen verschaffen vooraleer de werkzaamheden aan te vatten. Deze meldingsplicht is ook gekend als "werfmelding".

Principe

Een opdrachtgever of een aannemer, die in zee gaat met een andere aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale schulden, wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van die schulden van zijn medecontractant.

De fiscale grens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt dan toch verhoogd tot het grensbedrag dat geldt op het vlak van de sociale zekerheid.

Voor het vastleggen van de fiscale maximumgrens wordt wel rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07%, verschuldigd door de werknemer.

Werkgevers buiten de bouwsector die in 2013 hun arbeiders op jaarbasis meer dan 110 dagen tijdelijke werkloos stellen omwille van gebrek aan werk wegens economische redenen moeten vanaf 2014 ook een extra bijdrage aan de RSZ betalen.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX