Als werkgever bent u verplicht om voor elke personeelslid een dimona aangifte te doen voor aanvang van iedere tewerkstelling. Bij iedere aansluiting zal afgesproken worden of LWB dit voor u doet of uzelf. Toch kan het gebeuren dat u een aangifte moet doen na de kantooruren.

Via onderstaande link kan u dit steeds doen. Vergeet zeker ook niet om uw inlichtingenfiche aan uw dossierbeheerder te bezorgen.

ga naar Dimona-aangifte