Meer nieuws

Slim Zoeken

Maandag 24/06/2019 zijn wij op teambuilding. Gelieve uw dimona en contracten tijdig aan te vragen zodat wij alles voor U in orde kunnen maken.
 

Vanaf 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget een feit. Dat laat werknemers toe om een geldsom vrij te verdelen over verschillende vervoersmiddelen, om vlotter en milieubewuster op het werk te raken.

In 2012 riep de federale overheid de loonkloofwet in het leven. Het doel: bedrijven aanmoedigen om werk te maken van gelijke verloning van mannen en vrouwen, onder meer aan de hand van een tweejaarlijkse analyse van de lonen. Of en hoe je zo’n loonkloofverslag moet opstellen, hangt af van hoeveel personeel je tewerkstelt.

Sinds 2018 kunnen werknemers hun salariswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding – ook wel bekend als de cash for car-regeling. Vanaf 1 maart 2019 zijn de regels daarrond soepeler. Maar wat houdt het systeem nu precies in? En welke vergoeding staat er concreet tegenover de salariswagen?

De klok tikt … op 29 maart verlaat het Verenigd Koninkrijk (wellicht) de Europese Unie. Ondanks de onzekerheid beginnen hr- en payrollteams het best nu al met de voorbereidingen om de brexit vlot te doorstaan. Dankzij grondige contingency planning kun je je snel aanpassen aan de veranderende situatie.

Waarom sociaal overleg nog zo vaak een wij-zij-verhaal is. Professor Peggy De Prins (AMS) vraagt het zich luidop af bij de start van de Dag van het sociaal overleg. Ze zet er de toon mee voor een inspirerende namiddag over toekomstgerichte sociale dialoog, de clash voorbij. Die vatten we voor jou samen in 4 goede voornemens.

Outsourcing is een ietwat beladen woord. Wie garandeert immers nog de kwaliteit van je hr-processen als iemand anders de controle krijgt? Die vraag is echter onterecht. Door je payroll en/of hr-administratie uit te besteden hou je zelf de touwtjes in handen én krijg je er een kwaliteitsinjectie bovenop. De eerste denkoefening is dan: welke taken besteed je (niet) uit? Wij geven de aanzet.

Als je een medewerker laat gaan, heeft dat een grote financiële impact op je organisatie. Naast de ontslagvergoeding komen er – vaak vergeten – extra kosten bij kijken, bijvoorbeeld voor de rekrutering en opleiding van een nieuwe medewerker. Hoeveel je exact moet neertellen, hangt af per medewerker. Een overzicht.

hoeveel kost een ontslag werkgever opzegtermijn opzegvergoeding

Eerst dit: er bestaan verschillende soorten van ontslag. Denk aan collectief ontslag of om dringende redenen. Voor elke categorie gelden andere spelregels, ook voor de uitbetaling van eventuele verbrekingsvergoedingen. In dit artikel krijg je zicht op de kosten wanneer je een medewerker ontslaat omdat hij of zij ondermaats presteert.

En dat is een dure zaak in België. Een vergelijkende studie uit 2017 in 45 landen toont aan dat het enkel in Italië nog duurder is om iemand te laten gaan. Wat maakt dat we op die tweede plaats verzeild raakten? Een overzicht van de elementen die de kosten zo hoog doen oplopen:

1. Het gros: de opzegvergoeding

Hoeveel je betaalt, hangt in grote mate af van de opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2014 startten, gelden voor zowel arbeiders als bedienden dezelfde vastgelegde opzegtermijnen. Als je medewerker al in dienst was vóór 31 december 2013, is de berekening van de opzegtermijn complexer. Via deze tool bereken je eenvoudig de opzegtermijn.

Ken je de opzegtermijn? Dan vermenigvuldig je dat cijfer met de totale verloning – dus ook de waarde van extralegale voordelen mag je niet uit het oog verliezen. Die som vormt de verbrekingsvergoeding. Bij je sociaal secretariaat kun je een gedetailleerd overzicht opvragen.

2. Daarbovenop: vakantiegeld voor dit én volgend jaar

Je betaalt de vertrekkende medewerker ook vakantiegeld uit. Je stort hem loon voor de vakantiedagen die nog op de teller staan voor het lopende jaar én de dagen die hij al opbouwde voor het volgende jaar.

Een rekenvoorbeeld

voorbeeld kosten ontslag berekening

Verder: outplacement en/of wervingskosten

Het kan dat je medewerker recht heeft op outplacement. Ook dan moet je als werkgever tussenkomen in de kosten. In bepaalde gevallen mag je ter compensatie wel 4 weken loon van de opzegvergoeding aftrekken.

Bovendien moet je nog op zoek naar een vervanger. De gemiddelde doorlooptijd van een aanwerving bedraagt zo’n 40 dagen. En met de schaarste op de arbeidsmarkt, kan dat aantal zelfs nog hoger liggen, afhankelijk van de in te vullen vacature. Tijdens deze periode moeten de collega’s doorgaans het werk opvangen – wat vaak neerkomt op overuren kloppen – of moet je tijdelijke werkkrachten inschakelen. Bovendien heeft een nieuwe medewerker tijd nodig om zich in te werken. Afhankelijk van het functieniveau, zit de kersverse collega pas na drie tot zes maanden op kruissnelheid.

Al deze kosten zijn goed voor 25 tot 30 procent van de totale rekening.

Naar nog hogere kosten?

Even leek het alsof het je duurder zou komen te staan om een medewerker met minstens 30 weken opzegtermijn te ontslaan. Sectoren moesten namelijk tegen 1 januari 2019 ‘tewerkstellingsmaatregelen' invoeren: initiatieven die een medewerker sneller aan een nieuwe job helpen. Geen enkele sector maakte zulke afspraken, waardoor de RSZ strikt genomen boetes mag uitdelen. Voorlopig verandert er echter niks. De RSZ is van mening dat de extra werkgevers- en werknemersbijdrage niet verschuldigd is zolang de sectorale cao uitblijft.

Loonkosten optimaliseren, ook in 2019 staat het ongetwijfeld hoog op de agenda in heel wat bedrijven. Werkuitkeringen en de doelgroepenvermindering zijn twee maatregelen die je daarbij helpen. Voor beide wijzigde er een en ander bij de start van het nieuwe jaar. Tijd voor een overzicht.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX