Nieuws

Slim Zoeken

De bestaande vrijstelling van de startbaanverplichting voor de cao risicogroepen wordt vanaf 1 januari 2013 voor onbepaalde duur verlengd.

Wat is de startbaanverplichting?

Elke individuele werkgever uit de openbare en privésector, die op 30 juni van het voorgaande jaar een personeelsbestand van minstens 50 werknemers had, moet een aantal jongeren (< 26 jaar) tewerkstellen.

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 naar 9 euro, en dit voor de eerste 400 dienstencheques die een gebruiker per kalenderjaar aanschaft. Boven dit plafond kan men nog maximaal 100 dienstencheques aanschaffen aan een meerprijs van 1 euro per cheque (dus een nieuwe totaalprijs van 10 euro per extra cheque).

Er lijkt maar geen einde te komen aan het slechte nieuws over de tewerkstelling in Belgische kmo’s. Uit de jobindex van SD Worx blijkt dat de structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s ook in het tweede kwartaal van 2013 is gedaald.

Begin dit jaar werd de maximale sociale vrijstellingsgrens voor bonusplannen of niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opgetrokken tot 3.100 euro. De fiscale maximumgrens werd nu vastgelegd op 2.695 euro.

Wat zijn loonbonussen of bonusplannen?

Een bonusplan of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is een bonus die een onderneming toekent aan zijn werknemers of aan een deel ervan.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX