Nieuws

Slim Zoeken

uitnodiging

Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie. Dit heeft enkele gevolgen voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers in België en de socialezekerheidswetgeving.

Tewerkstelling Kroaten

Omdat Kroatië lid geworden is van de Europese Unie, hebben Kroatische onderdanen in principe geen arbeidskaart meer nodig om als loontrekkende in België te werken.

Vanaf het aanslagjaar 2014 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de aanslag ‘geheim commissieloon’. Deze aanpassingen focussen zich op de aftrekbaarheid van de beroepskosten in hoofde van de werkgever en de uitzonderingen op de bijzondere aanslag.

De belastingkredieten ‘fiscale werkbonus’ en ‘laag activiteitsinkomen’ worden verhoogd vanaf het aanslagjaar 2014. Op die manier wil de regering de werkloosheid terugdringen en de netto koopkracht van werknemers met een laag loon verhogen.

Vanaf 1 juli 2013 kunnen bedrijven extra loonpremies krijgen als zij jonge werklozen zonder een diploma hoger secundair onderwijs aanwerven. Deze werknemers moeten wel jonger zijn dan 27 jaar en aan enkele voorwaarden voldoen.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX