Persberichten

Slim Zoeken

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx verbreekt het ene record na het andere. Na een half jaar 2011 staat de jobindex op 111,1: een absoluut record. Op jaarbasis klimt de kmo-jobindex 2,2% hoger, wat betekent dat op elke 100 (voltijds equivalente) kmo-banen er 2,2 nieuwe jobs bijkwamen.
Tegenover het dieptepunt van de crisis in augustus 2009 is de kmo-tewerkstelling al met 3,7% gestegen.
  • 'Kmo-jobindex’ klokt af op 111,1
  • Laatste jaar kwamen er 2,2 nieuwe jobs bij op elke 100 banen
  • Waals Gewest en Limburg groeien spectaculair tijdens eerste helft van 2011
  • Kleine kmo’s groeiden het snelst

Dit jaar kende de kmo-jobindex al elke maand positieve groeicijfers, met in het tweede kwartaal de maand mei als absoluut hoogtepunt (+ 0,34%).

1-09-2011 IndiceKMO -NL

Waals Gewest boomt

De goede cijfers van de kmo-jobindex zijn vooral te danken aan de uitstekende resultaten van het Waals Gewest dit tweede kwartaal. Daar groeit de structurele tewerkstelling met maar liefst 1,4%. Het vorige kwartaal ging het Waals Gewest nog met 0,1% achteruit, maar in de andere kwartalen van het afgelopen jaar ging Wallonië vooruit. De jaarevolutie van +3,9% laat dan ook weinig aan de verbeelding over. Indien we kijken naar de sectoren waarin deze meertewerkstelling dit jaar terug te vinden is dan steekt vooral de quartaire sector erbovenuit, met activiteiten als ‘sport, ontspanning en recreatie’, ‘bibliotheken’, ‘wetenschappelijke en technische activiteiten’ als absolute groeiers. In dit geval betekent dat een pluspercentage van boven de 10%. Vooral oudere werknemers komen in deze sectoren aan een job.

Brussel is met -0,1% de enige regio die in het tweede kwartaal van 2011 achteruitgaat. Een sterke maand mei (+0,7%) daarentegen heeft onze hoofdstad voor erger behoed. Brussel boekt wel nog altijd een jaarwinst van +2,4%.

Het Vlaams Gewest maakt een bescheiden 0,3% winst tegenover het vorige kwartaal, en klokt af op een jaarevolutie van +1,4%. De wegenbouw kreeg de laatste kwartalen flink wat meer tewerkstelling, wat niet verwonderlijk is gezien de vele werken op de Vlaamse wegen in de zomermaanden van 2011.

In het tweede kwartaal van 2011 doet ook de provincie Limburg het zeer goed met +1%. Het is echter wel zo dat Limburg twee opeenvolgende kwartalen verliescijfers boekte. Opvallend is hier dat het vooral jongeren zijn die een nieuwe job vonden binnen de kmo’s.

Alle kmo's groeien

Voor het eerst in een jaar tijd groeit de structurele tewerkstelling in alle kmo’s. Vooral voor de grotere kmo’s met meer dan 50 werknemers was 2010 een zeer moeilijk jaar, met negatieve groeicijfers tot -0,5%. Het tweede kwartaal van 2011 stijgt de structurele tewerkstelling er met 0,4%. Vooral dankzij de Vlaamse kmo’s, aangezien in Brussel de grootste kmo’s met 0,3% achteruit gaan en er in het Waals Gewest een status-quo is. De kleinere kmo’s met minder dan 20 werknemers tekenen al een heel jaar positieve groeicijfers op, en ook nu stijgt de structurele tewerkstelling er met 0,6%. Op halfjaarbasis zijn zij zelfs met 1,3% gestegen. De zaakvoerders van deze kmo’s zijn doorgaans vrij voorzichtig om een extra kracht aan boord te halen, maar het feit dat ze dit toch deden gedurende de eerste helft van het jaar, was tekenend voor het heersende optimisme. Of deze trend zich doorzet de komende maanden is even afwachten.

De 'kmo-jobindex' van SD Worx

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers. Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX