Antwerpen – 21 april 2011. Een op de drie Belgische kmo’s wil in het tweede kwartaal van 2011 nieuwe medewerkers aantrekken. Voornaamste reden hiervoor is de uitbreiding van hun activiteiten.
Dat blijkt uit onderzoek van kmo-dienstenleverancier SD Worx.
  • Industrie zoekt onverminderd voort naar arbeiders
  • Helft kmo’s (49%) en 60% van de groei-kmo’s heeft nu al vacatures die moeilijk ingevuld raken
  • Kmo jobindex SD Worx klimt boven de 110 punten (110,5)

Van de grote kmo’s (>20 werknemers) wil zelfs 70% het komende kwartaal aanwerven. Ook in de industrie blijven de rekruteringsintenties onveranderd hoog: in september 2010 wilde 44% van de industriële kmo’s aanwerven, een half jaar later is dat nog altijd 43%. In de dienstensector zijn de aanwervingsplannen wel significant afgenomen van 36% naar 29% en dat ondanks het feit dat de tewerkstelling in de dienstensector sinds juni 2010 minder sterk groeide (1,97%) dan de zwaar door de crisis getroffen industrie (+2,84%).

Kmo’s blijken vooral op zoek te zijn naar midden- en hooggeschoold personeel. Toch heeft ook 31% van de bedrijven die rekruteren jobs voor laaggeschoolde functies. Ze zoeken mensen met beperkte (1 à 5 jaar) ervaring en 43 procent neemt ook schoolverlaters in aanmerking. Van de industriële kmo’s die aanwerven, zoekt 82% arbeiders. Van de rekruterende bedrijven uit de tertiaire en quartaire sector zoekt 78% bedienden. In acht op de tien gevallen betreft het voltijdse jobs en contracten van onbepaalde duur.

De war for talent laat zich weer volop gelden. De helft van de kmo’s (49%) die het volgende kwartaal willen aanwerven heeft nu al vacatures die moeilijk ingevuld raken.

Intussen is de kmo jobindex van SD Worx voor het eerst boven de 110 punten uitge¬stegen. De structurele tewerkstelling in de Belgische kmo’s steeg in het eerste kwartaal van 2011 met 0,7% en is vooral te danken aan een toename met 1,1% van de tewerkstelling in Vlaanderen. Brussel (+0,9%) en Wallonië (+0,3%) stegen iets minder sterk. Eind december 2010 stond de kmo jobindex op 109,8. Sinds begin dit jaar noteert de index vast boven de 110 punten en de tendens is stijgend.

21-04-2011 kmo-jobindex

Een op de drie kmo’s werft aan in tweede kwartaal 2011

De kmo-tewerkstelling evolueert gunstig. Niet alleen is er de reële toename van de structurele tewerkstelling in het eerste kwartaal 2011 met 0,7%. Ook de tewerkstellingsintenties van de Belgische kmo’s blijven hoog. Uit een enquête die SD Worx in maart 2011 bij 974 bedrijven met minder dan 100 werknemers liet afnemen bleek immers dat een op de drie Belgische kmo’s (32%) in het tweede kwartaal van 2011 nieuwe medewerkers wil aanwerven.

De voornaamste reden hiervoor is de uitbreiding van de activiteiten, maar 10% van de kmo’s zoekt vervanging voor medewerkers die vrijwillig of verplicht de organisatie verlieten. Opvallend is wel dat meer dan 70% van de grote kmo’s (20-99 werknemers) aanwervings¬plannen heeft, terwijl slechts 20% van de kleinste kmo’s, met minder dan 5 werknemers, aan personeelsuitbreiding denkt. Sinds juni 2010 is de tewerkstelling in deze kleinste kmo’s wel bijna dubbel zo sterk gestegen als in de grotere kmo’s. Gezien het beperkte personeelsbestand in dit segment lijkt deze daling van de rekruteringsintentie normaal. In het Belgische kmo-landschap vormen deze allerkleinste kmo’s wel de grootste groep (63%).

SD Worx organiseerde eenzelfde bevraging in september en in december 2010. Vergeleken met september 2010 deed zich ook bij het aantal Vlaamse kmo’s met aanwervingsplannen een significante daling voor van 40% naar 30%. Mogelijke verklaring hiervoor is dat een ook op Vlaams niveau een groot aantal kmo-jobs intussen is ingevuld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toename van de kmo-tewerkstelling in Vlaanderen met 1,1% in het eerste kwartaal 2011.

Terwijl in Vlaanderen 30% van de bevraagde kmo’s wil aanwerven, ligt dit aandeel in Wallonië op 39%. In Brussel overweegt slechts 24% van de kmo’s te rekruteren in de periode april-juni. Net als de vorige twee kwartalen ligt het aantal kmo’s dat wenst aan te werven het hoogst in Oost-Vlaanderen.

21-04-2011

Kmo’s zijn vooral op zoek naar midden- tot hooggeschoold personeel, met beperkte ervaring van 1 tot 5 jaar, al neemt 43% ook schoolverlaters in aanmerking. Kmo’s uit de tertiaire of quartaire sector zoeken vooral bedienden (78%). Van de industriële bedrijven die rekruteren zoekt 81% arbeidersprofielen. Bij de grootste kmo’s (50-99 werknemers) zoekt intussen bijna 17% van de organisaties nieuwe kaderleden. Vorig kwartaal was dat nog 15%. De nieuwe medewerkers kunnen in 81% van de gevallen rekenen op een voltijdse job. In 87% van de gevallen wordt hen een contract van onbepaalde duur aangeboden. Meer deeltijdse jobs zijn er in Waalse en Brusselse kmo’s. De meeste deeltijdse jobs zijn er te vinden bij de allerkleinste kmo’s (42%)

War for Talent 2.0: Helft kmo’s krijgt vacatures moeilijk ingevuld

Uit de SD Worx jobindex en de enquête blijkt dat de war for talent terug is van weggeweest. Het vertrouwen dat vacatures snel ingevuld raken is kleiner in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Niet minder dan 4 op de 10 Vlaamse kmo’s vreest voor een snelle invulling van vacante betrekkingen. In Brussel en Wallonië is dat slechts 17%.

Deze twijfel lijkt gegrond. Op de vraag ‘Heeft u momenteel openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken?’ antwoordde 49% van de respondenten positief. Vooral de groei-kmo’s (20-49 werknemers) kampen met moeilijk invulbare vacatures (60%).

Onderzoeksopzet ‘Tewerkstellingsvooruitzichten Belgische kmo’s’

In maart 2011 ondervroeg SD Worx 974 bedrijven met minder dan 100 werknemers over hun rekruteringsintenties. De enquête werd afgenomen door onderzoeksbureau WES bij een representatief staal van de Belgische kmo-populatie. Vorige enquêtes naar de tewerkstellingsintenties van kmo’s vonden plaats in september en in december 2010.

SD Worx jobindex

De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Over SD Worx

SD Worx is een Europese HR-dienstverlener met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 25 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 43.000 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties.
Met meer dan 1.200.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa en in België marktleider.