Persberichten

Slim Zoeken

Maandag 24/06/2019 zijn wij op teambuilding. Gelieve uw dimona en contracten tijdig aan te vragen zodat wij alles voor U in orde kunnen maken.
 

Maar Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé (of 36%) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden (64%) van de werknemers was wel minstens een dag afwezig was door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

 • Een op drie werknemers was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte;
 • De keerzijde is dat twee derden van de werknemers minstens een dag afwezig was door ziekte;
 • Gemiddeld is de Belg 12,6 dagen per jaar ziek; dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden;
 • Ook de frequentie in het ziekteverzuim is licht gestegen van 1,2 per jaar in 2008 naar 1,4 keer in 2018.

Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam toe met 34%. Concreet betekent dit dat de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,54%: dit is een stijging met 40%.

verzuim

Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2018 dus gemiddeld 5,81 dagen thuis door ziekte.

 Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. 
De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar), dat blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%

Langdurig verzuim stijgt sterker in zeer grote organisaties

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Onder 50 werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, zegt Peter Beeusaert, Senior Consultant bij SD Worx.

verzuim nl

Preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan


“Organisaties proberen steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen zoeken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken.” 

Gemiddelde directe ziektekost stijgt mee


Peter Beeusaert van SD Worx zag de kosten de laatste jaren ook gevoelig stijgen: “Voor bv. een organisatie met 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim, ten voordele van organisatie en medewerkers.”

De ecocheques bestaan dit jaar exact 10 jaar en worden op advies van de Nationale Arbeidsraad binnenkort misschien volledig elektronisch – wat het risico verkleint om ze te verliezen. Ecocheques zijn een populair extralegaal verloningselement. In ons land genieten meer dan 1,6 miljoen werknemers ervan, dankzij een overeenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Payroll en HR-dienstverlener SD Worx raadt aan de geldigheidsduur in de gaten te houden en geeft 14 cadeau-tips voor Valentijn.

Ecocheques bestaan 10 jaar: meer dan 1,6 miljoen werknemers krijgen ze

Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door de cao nr. 98, die op 20 februari 2009 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze kader-cao werd reeds verschillende keren gewijzigd om de lijst  van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen aangekocht worden, up to date te houden.

Meer dan 1,6 miljoen werknemers (in FTE), verspreid over iets meer dan 82.000 ondernemingen,  genoten in 2017 van ecocheques. Samen goed voor een totale waarde van 243 miljoen EUR. Dit leren we uit cijfers afkomstig van de Voucher Issuers Association (VIA), de vzw die de uitgiftemaatschappijen van ecocheques groepeert. Dit brengt het gemiddelde bedrag per persoon op ongeveer 150 EUR (in 2017), te besteden aan ecologische producten, in meer dan 10.000 verkoopspunten.

Minimum 35 EUR,  max 250 EUR per jaar

Ecocheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, als er gelijktijdig aan verschillende voorwaarden voldaan is. Eén van deze voorwaarden houdt in dat de waarde van de toegekende ecocheques per jaar en per werknemer maximum 250 EUR mag bedragen.

In 35 van de 60 paritaire (sub)comités waarin een sectorale regeling rond de toekenning van ecocheques werd uitgewerkt, wordt het wettelijk voorziene maximumbedrag toegekend aan voltijds werknemers met een volledige tewerkstelling. In de overige 25 comités worden lagere bedragen toegekend, gaande van 35 EUR over 100/125 EUR tot 210 EUR.

Ook de ecocheques gaan (helemaal) digitaal

Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques ook in elektronische vorm toegekend worden. Papieren ecocheques blijven nog steeds mogelijk. Van een definitieve overgang van papier naar elektronisch is voorlopig geen sprake.

Nochtans pleit de Nationale Arbeidsraad (NAR)  voor een veralgemening van het elektronisch circuit, omdat dit alleen maar voordelen met zich mee zou brengen voor handelaars, werkgevers en werknemers. Met de planning die de NAR vooropstelde, zou het doek definitief over de papieren ecocheques vallen vanaf 1 januari 2021.

Om die timing te halen, was echter een koninklijk besluit (KB) nodig tegen eind 2018. De geleidelijke overgang van papier naar elektronisch vereist immers een regelgevend kader. Dat KB is er niet gekomen. Voorlopig blijven papieren en elektronische ecocheques dus nog naast elkaar bestaan.

Veerle Michiels, juridisch expert bij SD Worx: “Het lijkt logisch dat ook de ecocheque mee gaat met zijn tijd en  binnenkort enkel uitsluitend elektronisch ter beschikking wordt gesteld. Net zoals  de maaltijdcheques die sinds 1 oktober 2015 volledig elektronisch zijn. Papieren ecocheques werden nogal eens verloren gelegd in één of andere schuif. Via een pasje kan je ze minder snel verliezen. Vergeet ze zeker niet te besteden. Ecocheques zijn 24 maanden geldig (te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling aan de werknemer). Hou dus zeker de geldigheidsduur goed in de gaten.”

14 cadeau-ideetjes voor Valentijn

Neen, geen romantische snijbloemen maar wel bomen, struiken of een nieuw gazon. Of dacht je dat je met jouw ecocheques enkel een nieuwe wasmachine of stofzuiger kan kopen? Niet meteen waar je partner van droomt? Kijk eens naar de volgende (geheel vrijblijvende) suggesties.

Voor hem of voor haar (of voor je partner en jezelf):

 • Een verblijf (hotel, …) in België met ‘Green Key’ label
 • Apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie zoals radio’s, uurwerken, toetsenborden, Bluetoothspeakers,…
 • (Mechanisch) uurwerk
 • Ledverlichting
 • Televisietoestel A+-label
 • PC, tablet met een eco-label
 • Kleding met eco-label
 • Nieuw matras met ecolabel
 • Alle bio-ingrediënten voor een etentje bij kaarslicht
 • Schoonheids- of verzorgingsproducten in een bio-garantiewinkel
 • Duurzame houten meubelen (met fsc en pefc-label)
 • Fiets en toebehoren, zoals drinkbus
 • Niet-gemotoriseerd tuinmateriaal zoals kruiwagens, tuinslangen, gieters, maar ook: grasmaaiers en elektrische robotmaaiers, elektrische grastrimmers en heggenscharen
 • Een boom of struik, als symbool van jullie liefde voor elkaar

Meer ideeën op www.myecocheques.be.

Een derde (32%) van de bedrijven binnen het VK en Europa denkt dat ze niet of over onvoldoende vaardigheden binnen het hr- en payrolldepartement beschikken om zich aan te passen aan de veranderingen door de Brexit in de komende maanden. Dat blijkt uit een onderzoek door payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx, bij 1.000 hr-, payroll- en juridische professionals. Volgens 63% van de respondenten zal de Brexit moeilijkheden opleveren en volgens 18% zelfs in erg hoge mate.

 • 26% van de Europese organisaties weet niet hoeveel werknemers ze in het VK hebben
 • 63% denkt dat een voorbereiding op de Brexit moeilijk zal zijn
 • 60% ontbreekt het aan fiscale en juridische vaardigheden en zal externe adviseurs inschakelen
 • Meer dan een derde van de respondenten is niet zeker hoe hun werknemerscontracten moeten worden gewijzigd na de Brexit (35%)

Om dat tekort aan vaardigheden aan te pakken, zal bijna twee derde (64%) van de organisaties extern talent inhuren of intern trainen. De overige 36% heeft geen plannen om een oplossing te vinden op dit gebied, of weet niet hoe ze het gebrek aan vaardigheden zal oplossen.

Er zijn duidelijke redenen waarom bedrijven denken dat het proces niet vlot zal verlopen. Uit het rapport blijkt duidelijk dat sommige organisaties zich niet bewust zijn van de impact die de Brexit zal hebben op hun medewerkers. Zo weet bijvoorbeeld 28% van de respondenten niet hoeveel van hun werknemers in de EU werken. 26% van de Europese organisaties weet niet hoeveel werknemers ze in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Ook de tewerkstelling zal invloed ondervinden: bijna zeven van de tien respondenten (69%) zeggen dat hun Britse/Europese aanwervingsplannen door de Brexit zullen worden beïnvloed. Meer dan een derde van de respondenten is niet zeker hoe hun werknemerscontracten moeten worden gewijzigd na de Brexit (35%) en een derde (32%) zal meer personeel in Europa aannemen.

Problemen om de juiste vaardigheden te vinden

Wat de voorbereiding op de Brexit betreft, bleek uit het onderzoek dat de grootste uitdagingen voor de respondenten het begrijpen van de veranderende wetgeving is (44%), het verhuizen van personeel en/of hoofdkantoor (35%) en het vinden van interne vaardigheden om de veranderingen veroorzaakt door de Brexit te beheren (29%). Bovendien denkt 39% van de respondenten dat de Brexit een negatieve impact zal hebben op hun hr- en payrollafdeling.

Brexit

Het onderzoek toont aan dat 60% van de bedrijven momenteel niet over de fiscale en juridische vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de door Brexit veroorzaakte bedrijfsveranderingen, en bijgevolg voor begeleiding een beroep op derden zullen doen.

Sven Reynders, Regio Manager Tax & International Employment van SD Worx België, merkt op: "Deze survey heeft de enorme onzekerheid bij bedrijven in zowel het VK als Europa bevestigd. Velen zijn zich niet bewust van de impact die de Brexit zal hebben op hun hr- en payrollafdelingen, en hun bedrijf als geheel. Van de verhuizing van kantoren en mensen naar de uitbesteding van diensten ... bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe wetten en regels die de komende maanden worden vastgelegd."

Doe de Brexit stresstest

Is uw bedrijf klaar om de problemen aan te pakken die de Brexit op het vlak van payroll, wetgeving en fiscaliteit zal veroorzaken? Ontdek het door hier deel te nemen aan de Brexit Stress Test van SD Worx. U kunt hier ook het volledige surveyrapport en de infografiek downloaden.

Over het onderzoek

In opdracht van SD Worx werd een onafhankelijk online onderzoek uitgevoerd bij 1.000 hr- en payrollprofessionals in zeven Europese landen, allen met beslissingsbevoegdheid op het vlak van payroll. Het onderzoek werd uitgevoerd in het België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, en het VK tussen november 2018 en december 2018. De gegevens werden niet gewogen, zodat de resultaten per land worden gerapporteerd.

50% van de hr-professionals in heel Europa geeft aan dat management en raad van bestuur ontevreden zijn over de aandacht die HR Analytics momenteel in de sector krijgt en slechts 9% is tevreden, aldus een nieuw onderzoek van Fosway Group, in samenwerking met SD Worx, een toonaangevende leverancier van wereldwijde hr- en payrolldiensten. In een tijd waarin hr een strategischere rol wil opnemen in de zakenwereld wijst dit op een aanzienlijke uitdaging voor organisaties.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX