Sociaal advies

Personeelsbeleid en HR is veel meer dan het afleveren van het loonbriefje. Heeft u vragen over uw algemene HR-werking, opzegtermijnen of alternatieve verloningen? Onze adviseurs informeren u gericht over de actuele sociale en sectorale wetgeving.

De LWB adviseurs nemen standpunten in tegenover overheidsinstanties of vakbonden. U spaart niet alleen tijd, maar ook geld uit. Wij begeleiden u ook bij inspecties en in meer complexe dossiers.

Advies over:

  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, detacheringsdocumenten, opzegbrieven, ….
  • Uitwerken van ontslagregelingen of oplossingen voor geschillen over de toepassing van de complexe sociale wetgeving.
  • Procedures voor de arbeidsrechtbank met ondersteuning van een gespecialiseerd juridisch team.
  • (Her)structurering, personeelsbeleid, nieuwe arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, trainingen en opleidingen, …
  • Premies bij aanwerving personeel (laaggeschoolden, IBO, 55-plus, …)

Wij verdedigen uw belangen

  • Als afgevaardigde van uw bedrijf onderhandelt LWB met officiële instellingen zoals Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Inspectie voor Sociale Wetten.
  • LWB treedt op als onderhandelaar met vakbonden over arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten, en stelt eventuele akkoorden op.
  • LWB onderhoudt contacten met fondsen en kassen waarbij u zich als werkgever dient aan te sluiten.

 

Sociaal advies nodig? Neem vandaag nog contact met ons op.