Nieuws

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

Werkgevers moeten in december een decemberafrekening betalen aan elke bediende die in de loop van het afgelopen kalenderjaar zijn gemiddelde arbeidsduur heeft verminderd. SD Worx zal in de meeste gevallen een geautomatiseerde standaardberekening uitvoeren.

Wat is een decemberafrekening?

Wanneer een bediende in de loop van het jaar gemiddeld minder uren gaat werken, moet er een ‘decemberafrekening’ plaatsvinden. Deze afrekening is vergelijkbaar met een afrekening vakantiegeld bij een uitdiensttreding. Alleen vindt de afrekening nu plaats in december en is de reden een vermindering van de arbeidsduur. In feite doet u dus alsof uw (voltijdse) medewerker uit dienst gaat en meteen weer (deeltijds) in dienst komt.

Net zoals het vakantiegeld uit dienst bestaat de decemberafrekening uit twee luiken:

  • Een compensatie vakantiegeld (enkel en dubbel) voor het vakantiegeld dat de bediende eventueel te weinig heeft ontvangen omdat hij in een bepaalde periode van het jaar minder is gaan werken. Hierdoor werd zijn vakantiegeld berekend op een verlaagd loon.
  • Een vervroegd vakantiegeld (enkel en dubbel) bestemd voor de vakantiedagen die in het volgend jaar moeten worden opgenomen.

Een belangrijk onderscheid met een uitdienstberekening is dat vaste eindejaarspremies niet opgenomen worden in de berekeningsbasis van de decemberafrekening. Het enkel vakantiegeld in de decemberafrekening is ook onderworpen aan RSZ, want het is ook vertrekvakantiegeld.

Voor welke bedienden?

Elke bediende waarmee de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit waarin wordt bepaald dat de werknemer minder uren per week komt werken, krijgt een decemberafrekening. Een beperking en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan. Ook een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar geeft aanleiding tot een decemberafrekening (bv: deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander deeltijds themaverlof).

Let op: soms geen decemberafrekening
In een aantal gevallen is er echter dan weer geen sprake van een decemberafrekening. Zo mag er in volgende situaties niet gewacht worden tot december om het vakantiegeld af te rekenen, maar moet er een volledige en onmiddellijke vakantiegeldafrekening gebeuren (dus mét eindejaarspremie in de berekeningsbasis): voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens.

Geen vakantieattest

Bij een decemberafrekening omwille van een gemiddelde arbeidsduurvermindering wordt er geen vakantieattest opgemaakt. De gegevens moeten wel bewaard worden om een latere verwerking mogelijk te maken. In het volgende vakantiejaar zal het vervroegd uitbetaalde vakantiegeld in de regel verrekend worden bij opname van de hoofdvakantie. Op de loonbrief van de maand december vindt de bediende wel de resultaten van de decemberafrekening terug.

Verrekening vervroegde vakantiegeld bij opname hoofdvakantie in het volgende jaar

Het vervroegde vakantiegeld dat bij de decemberafrekening wordt uitbetaald, zal tijdens het volgende kalenderjaar in mindering worden gebracht van het vakantiegeld in dienst (enkel en dubbel) van de bediende bij de opname van het hoofdverlof. Anders zou de bediende zijn vakantiegeld twee keer ontvangen: één keer in december en nadien nog eens bij de vakantiegeldberekening het jaar nadien.

Als gevolg hiervan zullen veel bedienden een lager loon of zelfs geen loon ontvangen op het ogenblik dat hun ‘vakantiegeld in dienst’ wordt berekend.

In bijlage vindt u een volledig uitgewerkt voorbeeld van een afrekening van het vervroegd vakantiegeld.

Wat doet SD Worx voor u?

Voor de meerderheid van de bedienden die een decemberafrekening moeten krijgen, kan SD Worx voor zijn klanten van het sociaal secretariaat een geautomatiseerde standaardberekening uitvoeren. In principe gebeurt deze decemberafrekening op 31 december. In een minderheid van de gevallen zal een individuele behandeling nodig zijn. Voor verdere vragen over vakantiegeldafrekeningen kan u uw payrollconsulent contacteren.

Afschaffing vervroegd luik decemberafrekening?

De Nationale Arbeidsraad heeft voorgesteld om vanaf 1 januari 2014 het luik vervroegd vakantiegeld af te schaffen. Zo wordt de decemberafrekening een pak eenvoudiger voor bedienden die in de loop van het jaar hun aantal wekelijkse arbeidsuren verminderen.

Omdat deze regeling pas vanaf 1 januari 2014 in werking zou treden, zijn de eerste nieuwe berekeningen pas van toepassing in december 2014. De decemberafrekening van 2013 gaat dus ongewijzigd door.

 

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX