Nieuws- en persberichten
Principe

Een opdrachtgever of een aannemer, die in zee gaat met een andere aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale schulden, wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van die schulden van zijn medecontractant.

De fiscale grens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt dan toch verhoogd tot het grensbedrag dat geldt op het vlak van de sociale zekerheid.

Voor het vastleggen van de fiscale maximumgrens wordt wel rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07%, verschuldigd door de werknemer.

Werkgevers buiten de bouwsector die in 2013 hun arbeiders op jaarbasis meer dan 110 dagen tijdelijke werkloos stellen omwille van gebrek aan werk wegens economische redenen moeten vanaf 2014 ook een extra bijdrage aan de RSZ betalen.

Principe: maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen

De werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque vormt voor de werknemer of bedrijfsleider een voordeel, vrij van RSZ en belastingen, mits een aantal voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Versterking Activa-plan en RSZ-vermindering

Vanaf 1 juli 2013 komen bedrijven in aanmerking voor extra voordelen bij aanwerving van jonge (min 27-jarige)werklozen zonder diploma hoger secundair onderwijs.

Deze extra voordelen, worden verleend via een RSZ-vermindering enerzijds, en een versterkte Activa-maatregel (werkuitkering) anderzijds.

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX